IMPEL Logo

IMPEL - Aasia-yhteistyö

2011 - 2013

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

IMPEL TFS -ohjauskomitean jäsenet osallistuvat vuosittain vaarallisten jätteiden laittomien maan rajan ylittävien siirtojen ehkäisemistä käsittelevän Aasian verkoston ja kemikaalien ja jätteiden alueellisen täytäntöönpanoverkoston (Regional Enforcement Network for Chemicals and Waste, REN) työpajoihin.

Työpajojen aiheet liittyvät tavallisesti sähköiseen jätteeseen ja ESM:ään, kansallisiin päivityksiin täytäntöönpanotoimista, jotka liittyvät äskettäin käyttöön otettuihin ja hiljattain muutettuihin vaarallisia jätteitä koskeviin asetuksiin, rajat ylittäviä siirtoja koskeviin tilastoihin, laittomiin tapauksiin sekä vaarallisten jätteiden kierrätystä ja ESM:ää koskeviin politiikkoihin. Keskustelua käydään myös maiden kohtaamista vaikeuksista, jotka liittyvät havaittujen laittomien rajat ylittävien siirtojen takaisinottoon.

IMPELillä on tärkeä rooli verkostojen välisen yhteistyön parantamista koskevassa keskustelussa, ja se esitteli osallistujille Basecampin käyttöä ja etuja sekä äskettäin käyttöön otettuja todentamis- ja viestintämenettelyjä. Jotkin maat, kuten Indonesia ja Singapore, ilmaisivat kiinnostuksensa osallistua yhteiseen todentamishankkeeseen. Päätettiin, että seuraavassa työpajassa takaisinvastaanottokysymyksen pitäisi olla yhteinen ponnistus.

Number: 2011/19 - 2012/16 - 2013/21 – Status: Valmistunut – Period: 2011 - 2013 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter