IMPEL Logo

IMPELin verkostokonferenssi 2018

2018 - 2018

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Kahtena peräkkäisenä vuonna järjestettyjen EU:n verkostojen konferenssien (2016 Utrecht ja 2017 Oxford) jälkeen IMPEL tunnusti tarpeen järjestää oma konferenssi, jossa käsitellään verkoston, viiden asiantuntijaryhmän ja niiden jäsenten työtä, edistymistä ja etenemistä; erityisesti Euroopan komission Environmental Compliance Assurance Initiative -aloitteeseen liittyen.

Hyväksyttiin, että IMPEL:n on tarpeen järjestää konferenssi, jossa käsitellään verkoston työtä, edistymistä ja etenemistä; erityisesti Euroopan komission Environmental Compliance Assurance Initiative -aloitteeseen liittyen.

Konferenssin tavoitteena on:

 • esitellä ‘Environmental Compliance Assurance’ (2018)
 • IMPELin kannanottoa /Ambitions Paper on ‘Environmental Compliance Assurance’ (2018) toiminnallistamisen nykytilanne.
 • Lisätä IMPELin (strategista) jäsenmäärää
 • .
 • Valmistetaan ja levitetään IMPELin tuloksia ja tuotoksia
 • .
 • Keskustellaan ja esitellään monivuotinen strateginen koulutus- ja valmiuksien kehittämisohjelma, joka kattaa keskeiset alat, jotka on tunnistettu täytäntöönpanovajeiksi ja -tarpeiksi
 • .
 • Keskustellaan koordinoiduista EU:n laajuisista täytäntöönpanotoimista eri aihealueilla
 • .
 • Tiedottaa sidosryhmille ja strategisille kumppaneille, jotka toimivat vaatimustenmukaisuuden noudattamisen ketjussa, ja sovittaa ne yhteen niiden kanssa
 • .
 • esitellään innovatiivisia uusia välineitä ja toimia, joilla tuetaan IMPELin jäseniä heidän työssään ja vastuualueillaan
 • .
 • Helpotetaan parhaiden käytäntöjen, tapaustutkimusten ja taitotiedon jakamista
 • .

Konferenssi tarjoaa myös viidelle asiantuntijaryhmälle mahdollisuuden pitää kokouksensa konferenssin yhteydessä.

Konferenssin yhteydessä.

Konferenssi tarjoaa myös viidelle asiantuntijaryhmälle mahdollisuuden pitää kokouksensa konferenssin yhteydessä.

Tulokset ja tuotokset:

 • Vastaanotetaan jäsenten’ panos esiteltyihin toimiin ja etenemistapoihin ympäristönsuojelun vaatimustenmukaisuuden lisäämiseksi ja varmistamiseksi.
 • Lisätään IMPELin profiilia sen jäsenten, sidosryhmien, kumppaneiden ja ulkoisesti
 • .
 • Monivuotisen koulutus- ja valmiuksien kehittämisohjelman puitteet, mukaan lukien alat, tarpeet, välineet ja koulutusohjelmat, rahoitus ja resurssit
 • .
 • Ehdotukset EU:n laajuisiksi yhteisiksi tarkastustoimiksi ja tavat niiden toteuttamiseksi
 • .

Seurantaan liittyvät tiedostot/tiedot

 

Number: 2018/21 – Status: Valmistunut – Period: 2018 - 2018 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter