IMPEL Logo

IMPEL-TFS NCP:n parhaiden käytäntöjen kokoukset

2007

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Kansainvälinen yhteistyö ja yhdenmukaistaminen on erittäin tärkeää, kun on kyse eurooppalaisen jätteensiirtoasetuksen (EY) N:o 1013/2006 (WSR) 50 artiklan mukaisesta täytäntöönpanosta. Aiemmat ja käynnissä olevat IMPEL-TFS-hankkeet (TransFrontier Sjätteenkuljetukset) ovat osoittaneet, että toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö on välttämätöntä. EU:n jätteensiirtoasetuksen täytäntöönpanovaje on edelleen vakava. Yhteistyön parantamiseksi ja täytäntöönpanon yhdenmukaistamiseksi on välttämätöntä, että Euroopan täytäntöönpanoviranomaiset ovat usein yhteydessä toisiinsa. Tämä hanke helpottaa tietojen ja kokemusten vaihtoa, tapaustutkimuksia, tulkintakeskusteluja ja tarkastusmenetelmiä TFS:n kansallisten yhteyspisteiden välillä.

Vuosittaisten parhaiden käytäntöjen kokousten tavoitteena on:

  • vaihtamaan tietoja, työmenetelmiä, tapaustutkimuksia ja kokemuksia;
  • tiedottaa osallistujille uudesta kehityksestä;
  • vahvistaa WSR 1013/2006:n täytäntöönpanoon osallistuvien kansallisten yhteyspisteiden verkostoa
  • .

Number: 2007/20 - 2009/06 - 2011/14 - 2012/11 - 2013/23 - 2014/02 - 2015/07 - 2016/06 - 2017/04 - 2018/03 - 2019/04 – Status: Jatkuva – Period: 2007 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter