IMPEL Logo

EU:n puutavara-asetuksen täytäntöönpano ja valvonta

2015 - 2015

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

EU:n puutavara-asetuksen täytäntöönpanon tilanne on edelleen epätyydyttävä, kuten komission viimeisimmät tutkimukset osoittavat. Tutkimusten tuloksia tukevat kansalaisjärjestöjen rinnakkaiset analyysit (esim. WWF 2014 -barometri, ClientEarth, Greenpeace). EU:n puutavara-asetuksen tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon ja valvonnan puute on huolestuttavaa, sillä se voi vaarantaa välineen ja vaikuttaa kielteisesti koko FLEGT-toimintasuunnitelmaan.

Erittäin tärkeää asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon ja valvonnan kannalta ovat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimijoille tekemät tarkastukset. Tarkastukset on suoritettava EUTR:n 10 artiklan 2 kohdassa säädetyn riskiperusteisen lähestymistavan mukaisesti säännöllisesti tarkistettujen suunnitelmien mukaisesti. Tarkastuksia voidaan tehdä myös silloin, kun toimivaltaisella viranomaisella on hallussaan asiaankuuluvia tietoja, myös kolmansien osapuolten toimittamien perusteltujen huolenaiheiden perusteella. Tarkastukset voivat edellyttää yhteistyötä muiden viranomaisten, kuten tullin ja täytäntöönpanoviranomaisten, kuten syyttäjänviraston ja poliisin, kanssa.

Jotta voidaan varmistaa EU:n puutavara-asetuksen yhdenmukainen ja tehokas täytäntöönpano kaikkialla EU:ssa, on tarpeen kerätä ja vertailla hyviä käytäntöjä, jotka koskevat riskiperusteisten tarkastussuunnitelmien laatimista, yhteistyötä muiden viranomaisten ja täytäntöönpanoelinten kanssa ja kolmansien osapuolten esittämien perusteltujen huolenaiheiden käsittelyä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää seuraavia asioita:

  • Tapaustutkimus tarkastussuunnitelmista, joita kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat laatineet;
  • Tapaustutkimus kolmansien osapuolten esittämien perusteltujen huolenaiheiden käsittelystä;
  • Yleinen näkemys tarkastusten määrästä ja laadusta.

 

Number: 2015/15 – Status: Valmistunut – Period: 2015 - 2015 – Topic: Luonnonsuojelu - Tags:

Subscribe to our newsletter