IMPEL Logo

BREF-asiakirjojen täytäntöönpano ja käyttö

2004

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Tämän IMPEL-hankkeen päätavoitteena on ollut vaihtaa tietoja BREF-asiakirjojen todellisesta käytöstä ja BAT-toteutuksesta IMPELin jäsenten ja jäsenvaltioissa BREF-asiakirjojen levittämisestä ja BAT-toteutuksesta vastaavien operatiivisten viranomaisten välillä.

Hankkeen päätavoitteena on ollut vaihtaa tietoja BREF-asiakirjojen todellisesta käytöstä ja BAT-toteutuksesta.

Joitakin päätelmiä

  • Tietorakenteen kansallisella ja EU:n tasolla tulisi olla selkeämpi ja helpommin ympäristöviranomaisten ja teollisuuden toimijoiden saatavilla.
  • BREF-asiakirjoihin ja muihin tietoihin perustuvat kansalliset ohjeet/käytännöt voisivat osittain korvata käännettyjen BREF-asiakirjojen tarpeen.
  • Teollisuuden olisi osallistuttava aktiivisesti kansallisten ohjeiden ja päästöstandardien kehittämiseen sekä BREF-asiakirjojen valmisteluun ja tarkistamiseen.
  • Myös ammattijärjestöillä on keskeinen rooli tässä tiedonlevitysprosessissa.
  • BAT-arvioinnin tärkeimmät lähestymistavat ovat standardoitu lähestymistapa (kansallisella tai alueellisella tasolla määritellyt oikeudellisesti sitovat / ohjaavat standardit) tai tapauskohtainen lupien myöntämistä koskeva lähestymistapa tai näiden kahden lähestymistavan yhdistelmä.
  • Kaikki nämä kaksi lähestymistapaa on yhdistetty.
  • Kokemusten vaihto hyvistä esimerkeistä eri alojen lupamenettelyistä voi varmasti olla hyödyllistä. Se tarkoittaa vapaata pääsyä ohjeisiin, tiedotusaloitteisiin jne., jotta viranomaisten tietotasoa voidaan parantaa paitsi kansallisella ja alueellisella myös paikallisella tasolla.
  • Internet, työpajat, kokoukset, CD-ROM-levyt, vihjelinja ovat yleisimpiä välineitä, joita käytetään lupakirjojen laatijoiden ja muiden sidosryhmien kouluttamiseen.
  • BREF-asiakirjan laatimisprosessin aikana syntynyttä verkostoa voitaisiin käyttää epävirallisena tietolähteenä ja tukena
  • .

 

Number: 2004/12 – Status: Valmistunut – Period: 2004 – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter