IMPEL Logo

Täytäntöönpanohaaste 2021

2021

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

IMPEL on viime vuosina toteuttanut muutamia vastaavia tutkimuksia, joista on saatu paljon hyödyllistä tietoa.  Tilanne on kuitenkin muuttunut dramaattisesti, kun monet maat ovat julistaneet ilmastohätätilan, muovia koskeva tietoisuus on lisääntynyt valtavasti ja biologinen monimuotoisuus on vähentynyt maailmanlaajuisesti.  Tilannetta on pahentanut merkittävästi meneillään oleva COVID-19-pandemia, joka on suistanut sääntelyohjelmat merkittävästi raiteiltaan ja vaikuttaa viime kädessä julkiseen sektorin talousarvioihin ja niiden tahojen talouteen, joiden odotetaan noudattavan ympäristölainsäädäntöä. Tämä työ on tarpeen, jotta nämä uudet haasteet voidaan tunnistaa ja kvantifioida ja jotta voidaan pyrkiä tuomaan esiin mahdollisuuksia ja ratkaisuja sääntelyyhteisön tukemiseksi. Työstä saadaan myös suoraan tietoa monivuotisen strategisen ohjelman laatimiseen vuodesta 2022 eteenpäin.

Hankkeen toivottu lopputulos on, että meillä on hyvä käsitys kiireellisistä ongelmista, jotta voimme löytää mahdollisia ratkaisuja sääntely-yhteisön tukemiseksi.  Työstä saadaan myös suoraan tietoa monivuotisen strategisen ohjelman laatimiseen vuodesta 2022 eteenpäin.

Number: 2021/18 – Status: Valmistunut – Period: 2021 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter