IMPEL Logo

iDepend-päätöksentekovälineen käyttöönotto

2015 - 2015

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Ympäristön, liiketoiminnan ja sääntelyn monimutkainen ja toisistaan riippuvainen luonne tarkoittaa, että perinteiset menetelmät ympäristöriskien analysoimiseksi ja sopivien "vastatoimien" tai "interventioiden" valitsemiseksi eivät välttämättä ole tehokkaita.

Choosing Appropriate Interventions -hankkeessa on kehitetty käytännön työkalu sääntelyviranomaisille, tarkastuslaitoksille ja tarkastajille, jotta he voivat tehdä oikean toimenpidevalinnan ja jakaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia.

Hankkeessa määriteltiin vuonna 2013 verkossa toimiva (verkkopohjainen) päätöksenteon tukityökalu nimeltä iDepend, joka auttaa alan ammattilaisia valitsemaan, käyttämään ja arvioimaan toimenpiteitä. Sen jälkeen hanke teki yhteistyötä työkalun omistajien, Cambrensiksen, kanssa kehittääkseen IMPELin jäsenille tarkoitetun ominaisuuksien "nipun" - "IMPEL iDepend".

Työkalu voi auttaa ympäristöalan ammattilaisia tekemään oikeita päätöksiä ja valitsemaan toimenpiteitä kaikilla päätöksenteon tasoilla kansallisesta politiikasta paikalliseen, paikalliseen sääntelyyn perustuvaan sääntelyyn. Se voi olla erityisen hyödyllinen tehtäessä kapasiteetin rakentamista koskevia päätöksiä, jotka riippuvat erilaisista olosuhteista. Esimerkiksi sääntelyjärjestelmän suunnittelussa ja toimenpiteiden valinnassa kansallisten resurssien ja kulttuurin mukaan. Tai auttaa tunnistamaan "ongelma-alueita", joilla nykyiset järjestelmät ja toimet eivät toimi tarkoitetulla tavalla.

Seuraavat tiedostot/tiedot

 

iDepend Modelling Tool:n Duncan Giddens

 

Number: 2015/18 – Status: Valmistunut – Period: 2015 - 2015 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter