IMPEL Logo

Parannetaan IPPC-sikalatilojen lupamenettelyjä ja tarkastuksia kehittämällä käytännön ohjeita.

2009 - 2013

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Vuonna 2009 toteutettiin IMPELin jäsenmaiden IPPC-sikalan laitosten lupia ja tarkastuksia koskeva vertailuohjelma (vaihe I). Hankkeessa keskityttiin viiteen avainkysymykseen: lannan varastointi, lannan levitys, eläinsuojajärjestelmä, ilmanpuhdistusjärjestelmät ja hajujen arviointi. Vuonna 2009 hankkeen tavoitteena oli oppia toisiltaan, vaihtaa kokemuksia ja tunnistaa hyviä käytäntöjä.

Hanke osoitti, että IMPELin jäsenmaiden toimivaltaiset viranomaiset sääntelevät sikatiloja monin eri tavoin. Tämä pätee sekä IPPC-direktiivin (nykyisin teollisuuspäästödirektiivi) kynnysarvon ylittäviin että sitä alempiin laitoksiin. Esimerkiksi lannan varastointia ja eläinten pitopaikkoja koskevat erilaiset järjestelmät. Jäsenvaltioiden myöntämien IPPC-lupien yksityiskohtaisuus vaihtelee. Tarkastusten intensiteetti ja tiheys vaihtelevat. On myös käynyt ilmi, että toimenpiteillä ei ole harvoin kielteisiä vaikutuksia, kuten vuodot lanta-altaista.

Hankeraportissa todettiin, että IMPELin jäsenten välinen tiedonvaihto on tärkeää ja että käytännön ohjeiden laatiminen lupien laatijoille ja tarkastajille olisi toivottavaa. Tämä toteutettiin hankkeen vaiheissa II ja III.

Seurantaan liittyvät tiedostot/tiedot

 

Number: 2009/02 - 2011/09 - 2012/07 – Status: Valmistunut – Period: 2009 - 2013 – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter