IMPEL Logo

INSPECT-CEM - Ympäristötarkastusohjeet sementtiklinkkiteollisuudelle

2007 - 2009

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Sementin tuotantoprosessi on monimutkainen teollinen toiminta, joka voi vaikuttaa ympäristöön mahdollisesti erittäin voimakkaasti. Erilaiset kokemukset ja tietämys ovat osoittaneet, että pelkkien savupiippupäästöjen tarkkailu ei ole tehokas valvontastrategia; on tärkeää toteuttaa integroitu valvontatoimi, jossa otetaan huomioon myös tuotantoprosessi ja käytetyt teknologiat, sillä vakaa ja hallittu prosessin kulku on ensimmäinen tae vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta.

Tässä hankkeessa pyrittiin määrittelemään ja kuvaamaan nykyinen tietotaito sementtitehtaiden ympäristövalvonnassa; sen tarkoituksena on tarjota käsitteellinen lähestymistapa ja operatiivinen työkalu tarkastajille, joiden on suoritettava ympäristövalvontaa tällaisissa tehtaissa.

Kertomuksen ensimmäisessä osassa keskitytään sementtiklinkkerin tuotannon aiheuttamien mahdollisten ympäristöuhkien kuvaukseen, jotta voidaan selventää olennaisimmat kysymykset, joita viranomaisen on valvottava.

Kertomuksen ensimmäisessä osassa keskitytään sementtiklinkkerin tuotannon aiheuttamien mahdollisten ympäristöuhkien kuvaukseen.

Kertomuksen toisessa osassa kuvataan sementtitehtaiden tarkastuksia koskevat ohjeet, jotka perustuvat kertomuksen ensimmäisessä osassa tehtyihin tarkasteluihin; ne noudattavat ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksia koskevan suosituksen perusperiaatteita ja pyrkivät määrittelemään vähimmäiskriteerit ympäristötarkastusten suunnittelua ja suorittamista varten, jotta uusia tarkastusviranomaisia voitaisiin auttaa parantamaan erityistaitojaan ja yleisesti ottaen yhtenäistämään tarkastuksia EU:n jäsenvaltioissa, mukaan lukien liittymässä olevat maat.

Sementtiteollisuuden merkittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi on osoittautunut erityisesti kaksi asiaa: ilmapäästöt ja jätteiden käyttö.

Hyväksyttiin erityisesti kaksi asiaa.

 

 

Number: 2007/16 – Status: Valmistunut – Period: 2007 - 2009 – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter