IMPEL Logo

Tieto- ja tiedotusohjelma

2022

Jatkuva

Viime vuosina IMPEL ja Euroopan komissio ovat esittäneet kannanottojaan valmiuksien kehittämisestä, ja sen vuoksi eri IMPEL-hankkeet ovat nyt ottaneet aloitteen kehittää ajatuksiaan siitä, miten IMPELin jäseniä voidaan tukea niiden toimittamien tuotteiden täytäntöönpanossa.

Valmiuksien kehittäminen on yksi IMPELin keskeisistä painopisteistä, ja kahden viime vuosikymmenen aikana se on kehittänyt laajan valikoiman välineitä, kuten menetelmiä ja ohjeita. IMPELin jäsenten tukeminen erilaisilla toimilla, kuten koulutuksella kehitettyjen työkalujen käytännön käytöstä sekä työpajoilla ja seminaareilla, on yleinen käytäntö. 

IMPELin hanke "Capacity-building and Training' (2019-2021) tavoitteena oli kehittää johdonmukaisemman, kattavamman ja integroidumman lähestymistavan avulla monivuotinen strategia ja monivuotinen työohjelma, jotka yhdistävät paremmin IMPELin jäsenten ja muiden vaatimustenmukaisuuden noudattamisketjun keskeisten toimijoiden tarpeet. 

Tieto- ja tiedotusohjelma (KIP) on proof-of-concept -hanke, jolla osoitetaan valmiuksien kehittämisen ja koulutuksen arvo. KIP:n tavoitteena on tuottaa tietämysmateriaalia, työkaluja ja koulutustoimia.


Number: 2022(VIII) WG-7 – Status: Jatkuva – Period: 2022 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags: good practice , enforcement , Waste Shipments Directive , soil

Subscribe to our newsletter