IMPEL Logo

Teollisuuspäästödirektiivin (IED) ja REACH-asetuksen vaiheiden I ja II yhdistäminen.

2013 - 2014

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Vaihe I

Teollisuuspäästödirektiivissä (IED) viitataan useasti vaarallisiin aineisiin ja niistä aiheutuviin riskeihin. Näin ollen on syytä tutkia:

 • voiko REACH-asetuksen mukaisista vaatimuksista/velvoitteista olla hyötyä lupa- ja tarkastustyössä;
 • mitkä muutokset REACH-asetuksen rekisteröinti- ja lupahakemusmuotoihin olisivat mahdollisia, jotta ne olisivat entistä yhteensopivampia ja tarjoaisivat lisäarvoa IED:n lupa- ja tarkastustoiminnalle,
  mitkä seuraukset (mukaan lukien myönteiset vaikutukset) REACH-asetuksen vaatimuksilla on lupa- ja tarkastustoiminnalle,
 • ja
 • miten voitaisiin parantaa näiden kahden säädöksen välistä synergiaa ja täydentävyyttä.

Tässä hankkeessa tutkittiin seuraavaa kysymystä: Miten REACH-asetuksen velvoitteet vaikuttavat IED:n lakisääteisiin lupa- ja tarkastusvelvoitteisiin?

Vaihe II

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehty REACH-asetuksen ja IED:n välisten yhteyksien arviointi osoitti, että jatkokäyttäjät/toimijat voivat hyötyä REACH-asetuksen ja IED:n nojalla tuotetuista tiedoista lainsäädännön noudattamisessa monissa eri tilanteissa. On tarpeen lisätä tietoisuutta ja antaa kaikille toimijoille, joilla on merkitystä ristikkäislainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä, ohjeita ja välineitä siitä, miten käsitellä ja hyödyntää synergioita. Sen vuoksi suositeltiin, että tästä aiheesta järjestettäisiin seminaari.

Vuonna 2014 IMPEL-hankkeessa “Teollisuuspäästödirektiivin ja REACH-asetuksen yhdistäminen” (II) keskitytään lisäämään tietoisuutta REACH-asetuksen ja teollisuuspäästödirektiivin välisistä yhteyksistä viranomaistasolla ja sitä kautta epäsuorasti toiminnanharjoittajatasolla.

Kaikki nämä hankkeet on tarkoitus käynnistää.

Hankkeen tuloksena laaditaan raportti, joka sisältää:

 • katsaus kemiallisia aineita koskeviin välineisiin ja työkaluihin, joita on olemassa kohteen käsittelyä varten lupamenettelyissä;
 • määritelmä lupahakemuksissa tarvittavista kemiallisia aineita koskevista tiedoista;
 • suositus menettelystä, jolla käsitellään velvoitetta käyttää vähemmän vaarallisia aineita;
 • identifioitu ohjeaineisto ja parhaat käytännöt;
 • suosituksia.

 

Number: 2013/09 - 2014/10 – Status: Valmistunut – Period: 2013 - 2014 – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter