IMPEL Logo

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon osallistuvien EU:n virastojen kartoitus

2017 - 2019

Valmistunut

IMPEL-verkosto on kasvanut merkittävästi vuodesta 2008 lähtien, jolloin siitä tuli itsenäinen, Belgian lain mukaan rekisteröity yhdistys. Vuonna 2008 jäsenviranomaisia oli 38, kun taas vuonna 2016 niitä oli 51.

Impel-verkoston jäsenmäärässä ja aktiivisessa osallistumisessa hanketoimintaan on kuitenkin edelleen merkittäviä puutteita. Tämä on erityisen selvää, kun otetaan huomioon IMPELin äskettäinen rakenneuudistus, jonka myötä sen työohjelmaan on sisällytetty luonnonsuojelu- ja maa- ja vesialueiden toimintaa. Tämän lisäksi on kuitenkin selvää, että on tarpeen tehdä yhteistyötä myös valtiotasoa alemmalla tasolla alue- ja paikallisviranomaisten kanssa, jotka hallinnoivat ja toteuttavat täytäntöönpano- ja täytäntöönpanotoimia. Euroopan komissio toisti tämän hiljattain Brysselissä 27. toukokuuta 2016 pidetyssä IMPELin johtokunnan kokouksessa, mutta myös alueiden komitean kanssa, joka isännöi yleiskokousta Brysselissä vuonna 2014. Tähän mennessä IMPELin jäseninä on ollut melko vähän valtiotasoa alempia viranomaisia, ja tähän on tultava muutos, jos aiomme parantaa täytäntöönpanoa laajemmin Euroopassa.

Huolellinen kartoitus auttaa meitä tutkimaan jäsenyytemme puutteita ja suunnittelemaan, missä ja kenen kanssa meidän on keskusteltava, jotta voimme kannustaa suurempaa osallistumista hankkeisiin ja lopulta verkostomme jäsenyyttä.

Viranomaisten rooliin liittyy myös epävarmuutta monissa Euroopan jäsenvaltioissa. Tämän kartoituksen avulla pyritään tuomaan esiin laajasti viranomaisten toimivaltuudet ja mahdollisuuksien mukaan osoittamaan asiantuntijaryhmiemme yhteyspisteet, joiden avulla ne voivat edistää osallistumista.

Number: 2017/26 – Status: Valmistunut – Period: 2017 - 2019 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter