IMPEL Logo

Tarkastusten vähimmäisvaatimukset: Suunnittelu ja raportointi

1998 - 1999

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Tausta

IMPEL viimeisteli tarkastusten vähimmäisvaatimuksia koskevan ohjeistussarjan, joka antoi perustan RMCEI-asetukselle, ja julkaisi ympäristötarkastusten viitekirjan. Ohjeet sisältävät seuraavat asiakirjat:

  • Yleiset periaatteet (marraskuu 1997)
  • Tarkastusten tiheys (joulukuu 1998)
  • .
  • Toiminnanharjoittajan omavalvonta (joulukuu 1998)
  • .
  • Tarkastusten suunnittelu ja raportointi (kesäkuu 1999)

Hankkeen kuvaus

Tarkastusviranomaisten tulisi laatia suunnitelmat tarkastusohjelmia varten. Niihin olisi sisällytettävä kyseisen viranomaisen asiaankuuluvat tavoitteet, ja niissä olisi otettava huomioon useita keskeisiä tekijöitä, kuten tarkastettavat toimialat, käytettävissä olevat resurssit, tarkastuksiin käytettävissä oleva aika, rutiinitarkastusten tiheys, reaktiiviset tarkastukset ja priorisointi.

Tarkastusviranomaisten olisi myös laadittava tarkastusohjelmia koskevia raportteja yhdelle tai useammalle kohderyhmälle, kuten yleisölle tai lainsäätäjälle (palautteen antamiseksi lainsäädäntöä varten). Tällaisille raporteille on useita tavoitteita, jotka vaihtelevat kohteen mukaan. Kertomusten keskeisiksi elementeiksi ehdotetaan esimerkiksi tehtyjen tarkastusten määrää, vaatimustenmukaisuuden tasoa ja sitä, miten hyvin suunnitelman vaatimukset on saavutettu.

Hyvä käytäntö olisi suunnitelmien ja raporttien saattaminen yleisön saataville. Suunnitelmien ja raporttien saatavuutta ja levittämistä koskevia ehdotuksia esitetään.

Number: 1999/03 – Status: Valmistunut – Period: 1998 - 1999 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter