IMPEL Logo

Öljyn ja kaasun sääntely maalla

2015 - 2019

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Kireä julkinen keskustelu liuskekaasuteollisuudesta on tuonut valokeilaan koko maalla sijaitsevan öljy- ja kaasuteollisuuden, sen sääntelyn ja sen, mitä pidetään alan parhaana käytäntönä.

Keskustelun aiheena on liuskekaasuteollisuus.

Euroopan komissio (EK) on hiljattain arvioinut EU:n sääntelykehystä ja julkaissut ‘suosituksen’ hiilivetyjen (myös liuskekaasun) hydraulisen murtamisen avulla tapahtuvaa louhintaa koskevista vähimmäisperiaatteista, ja aikoo tarkistaa sen täytäntöönpanoa elokuussa 2015. Tässä työssä ei kuitenkaan tarkasteltu maalla toimivan öljy- ja kaasuteollisuuden nykyisiä käytäntöjä.

Lisäksi on aloitettu kaivannaisteollisuuden jätehuoltodirektiivin BREF-asiakirjan kattava uudelleentarkastelu, ja siihen sisältyy ensimmäistä kertaa suosituksia, jotka kattavat myös maalla sijaitsevasta öljy- ja kaasuteollisuudesta peräisin olevan jätteen, sekä tavanomaisen että tavanomaisesta jätteestä peräisin olevan jätteen.

Kaikkea tavanomaista ja tavanomaista jätettä ei ole.

EY’n suosituksen julkaiseminen (ja tuleva uudelleentarkastelu vuonna 2015) yhdessä BREF-asiakirjan meneillään olevan uudelleentarkastelun kanssa ovat tärkeitä virstanpylväitä määriteltäessä tulevaa suuntaa sille, miten öljyn- ja kaasuteollisuutta maalla säännellään Euroopassa.

Kaikki nämä ovat tärkeitä virstanpylväitä.

Vaihe I & II

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli tarkastella nykyisiä parhaita käytäntöjä laajemmassa maalla sijaitsevassa öljy- ja kaasuteollisuudessa eri puolilla Eurooppaa, jotta voitaisiin ottaa opiksi ja yksilöidä parhaita käytäntöjä eri jäsenvaltioissa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin parhaita käytäntöjä laajemmassa maalla sijaitsevassa öljy- ja kaasuteollisuudessa eri puolilla Eurooppaa.

Hankkeen tavoitteet:

 • Tunnistaa jäsenvaltioiden yhteisiä lähestymistapoja ja lainsäädäntötulkintoja EU:n direktiivien täytäntöönpanossa maalla sijaitsevan öljy- ja kaasuteollisuuden osalta
 • .
 • Tunnistaa alan hyvät käytännöt (BAT) eri sääntelyjärjestelmissä
 • .
 • Tunnistetaan mahdolliset puutteet sääntelyprosessissa
 • .
 • jakaa kokemuksia teollisuuden eri osa-alueiden (esim. jätteet, soihdutus, pohjavesi, vedenkäyttö) täytäntöönpanosta, noudattamisesta, valvonnasta ja seurannasta.

Vaihe III

Kakkosvaiheen tavoitteena on rakentaa vuosien 2015, 2016 ja 2017 työn pohjalta ja tarkastella yksityiskohtaisemmin osallistujien lähestymistapoja useisiin kriittisiin kysymyksiin, jotta voidaan mahdollisuuksien mukaan määritellä, jakaa ja edistää parhaita käytäntöjä. Hankkeen tavoitteena on auttaa sääntelyviranomaisia luottamaan siihen, että ne pystyvät entistä varmemmin toimittamaan johdonmukaista ja luotettavaa tietoa yleisölle, teollisuudelle ja poliittisille päättäjille. Hankkeella voidaan myös välttää päällekkäistä työtä ja edistää johdonmukaista ja oikeasuhteista sääntelyä IMPEL-verkostossa ja sen ulkopuolella. Lisäksi se voisi antaa tietoa ja tukea vuoropuhelua sellaisten IMPELin ulkopuolisten maiden sääntelyviranomaisten kanssa, jotka ovat kehittäneet tai kehittämässä teollisuuttaan.

Odotetut tulokset

 1. Yhteensopivampi käsitys maalla toimivan öljy- ja kaasuteollisuuden ympäristövaikutuksista
 2. .
 3. Täydellisempi kuva siitä, mitä sääntelyviranomaiset pitävät parhaana käytäntönä keskeisissä kysymyksissä
 4. .
 5. Sääntelyn täytäntöönpanon ja noudattamisen valvonnan johdonmukaisuus IMPELin jäsenten keskuudessa
 6. .
 7. Sääntelyviranomaisten valmiuksien parantaminen
 8. Yleisön suurempi luottamus sääntelyviranomaisiin ja niiden päätöksiin
 9. Hyödyllistä ja luotettavaa tietoa poliittisille päättäjille ja BREF-asiakirjojen laatijoille
 10. .

Number: 2015/03 - 2016/03 - 2017/02 - 2018/02 - 2019/02 – Status: Valmistunut – Period: 2015 - 2019 – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter