IMPEL Logo

Paremman sääntelyn periaatteiden käytännön soveltaminen ympäristötarkastusviranomaisten tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa.

2009

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Tämän IMPEL-hankkeen tavoitteena oli tarjota käytännön ratkaisuja ja jakaa hyviä käytäntöjä Euroopan ympäristötarkastusviranomaisten kesken aloitteissa, joilla parannetaan sääntelytoimien, kuten lupamenettelyjen ja tarkastusten, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Hankkeen hyötyjä olivat:

  • jakaa parhaita käytäntöjä ja käytännön ratkaisuja tarkastusviranomaisten yhteisiin ongelmiin, joista on hyötyä ympäristölle, yrityksille ja kansalaisille.
  • Tarjota näyttöä paremman sääntelyn lähestymistapojen tuloksista ja tehokkuudesta.
  • Tiedottaa eurooppalaisille ja kansallisille lainsäätäjille parhaista käytännöistä lainsäädännön täytäntöönpanossa.

Sääntelyn parantamiseen tähtäävissä lähestymistavoissa havaittiin useita suuntauksia:

  • Räätälöityjen lupien vaihtoehtojen, kuten yleisten sitovien ehtojen, laajempi käyttö.
  • Kerrottuihin lupiin perustuvien vaihtoehtojen, kuten yleisten sitovien ehtojen, laajempi käyttö.
  • Lisää näyttöä alakohtaisista lähestymistavoista, esim. pyrkimys sopia suorituskykytavoitteista, jotka ylittävät sääntelyn vähimmäisstandardit.
  • Virtaviivaistaminen tai integrointi sellaisten yritysten osalta, jotka harjoittavat samanlaista toimintaa useilla eri toimipaikoilla.
  • Erityyppisten tarkastustoimien kokoaminen yhteen tai yhdenmukaistettuun prosessiin, joka lisää johdonmukaisuutta ja vähentää yrityksille ja viranomaisille aiheutuvia kustannuksia.
  • Mahdollisuuksien tunnistaminen muille tarkastuslaitoksille tai jopa kaupallisille organisaatioille, jotta ne voisivat hoitaa tarkastustoiminnan osa-alueita, joilla se on tehokkaampaa.
  • Vähän harvoihin aloitteisiin sisältyi arvio tavoitelluista hyödyistä, jotka liittyvät ympäristötuloksiin tai kustannussäästöihin yrityksille ja sääntelyelimille.

 

Number: 2009/04 – Status: Valmistunut – Period: 2009 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter