IMPEL Logo

Jätepolttoainekäyttöä koskeva hanke (RDF)

2017

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Refuse Derived Fuel (RDF) on jätepolttoaine, joka tuotetaan murskaamalla ja kuivattamalla kiinteää jätettä. Se koostuu pääasiassa yhdyskunta- ja teollisuusjätteen palavista osista, kuten paperista, puusta ja muovista. RDF:ää kuljetetaan Euroopan unionissa suuria määriä, ja sitä käytetään energian ja lämmön tuottamiseen.

Hankkeessa tutkitaan asiaan liittyvää lainsäädäntöä, tarkastellaan, miten pyörivällä rummulla varustettua uunia tuotetaan, mitä materiaaleja tuotannossa käytetään ja eri menetelmien laatunäkökohtia. Tärkeä tutkittava näkökohta on myös se, miten pyörivällä rummulla varustettua uunia käsitellään ja kuljetetaan tuotannosta lopulliseen hyödyntämiseen. Näin voidaan ymmärtää paremmin pyörivällä rummulla varustettuihin uuniin liittyviä kysymyksiä ja laatia yhteisiä ohjeita esimerkiksi siitä, miten pyörivällä rummulla varustettu uuni määritellään, mitä jätekoodeja sovelletaan ja mitkä tiedot ovat tärkeitä toimivaltaisten viranomaisten valvottavaksi kirjallisen ennakkoilmoitusmenettelyn yhteydessä.

Odotetut tulokset:

  • Tiedonvaihto osallistuvien jäsenvaltioiden RDF:n tuotantoa, hyödyntämistä ja siirtoja koskevista tiedoista
  • .
  • Parempi ymmärrys RDF:ään liittyvistä kysymyksistä, kuten määritelmistä, lainsäädännöstä ja täytäntöönpanosta
  • .
  • Ohjeiden laatiminen erityisvaatimuksia varten, jotka koskevat kirjallista ennakkoilmoitusta ja suostumusta RDF:n siirroille
  • .
  • Valmistetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välinen johdonmukainen soveltaminen RDF:ää koskeviin kirjallisiin ennakkoilmoitusmenettelyihin
  • .

Number: 2017/08 – Status: Valmistunut – Period: 2017 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter