IMPEL Logo

Sääntelystrategian minikonferenssi

2017

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Monissa IMPEL-tarkastusaloitteissa (IRI) on todettu, että monet organisaatiot eivät pysty selkeästi muotoilemaan yleistä sääntelystrategiaansa, jotta kaikki sääntelytyö voitaisiin selkeästi sovittaa siihen. Myös Doing the Right Things -menetelmässä edellytetään, että asetetaan konteksti ja tavoitteet, jotka olisi sovitettava yhteen sääntelystrategian kanssa. Kun sääntelyviranomaiset ymmärtävät, mitä vaihtoehtoja on käytettävissä, he voivat luoda/täsmätä/kehittää strategiaansa.

Number: 2017/24 – Status: Valmistunut – Period: 2017 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter