IMPEL Logo

REMAS - IMPEL Remas-kriteerien vaatimukset

2004

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Tämä raportti on laadittu sisällyttämään IMPELin näkemykset Remas-hankkeeseen ja erityisesti Remas-kriteerien kehittämiseen. Remas-hanketta rahoittavat EU:n ympäristön LIFE-ohjelma, Yhdistyneen kuningaskunnan ympäristövirasto, Skotlannin ympäristönsuojeluvirasto, Institute of Environmental Management and Assessment ja Irlannin ympäristönsuojeluvirasto. Hankkeen tavoitteena on päästä yhteisymmärrykseen riippumattomasti sertifioidun ympäristöjärjestelmän arvosta ympäristösääntelyviranomaisille ja selvittää, mitkä vapaaehtoiset vaatimustenmukaisuustoimenpiteet suojelevat ympäristöä tehokkaimmin ja miksi. Remas-kriteerit määritellään sellaisiksi ympäristöjärjestelmän osatekijöiksi, joita pidetään keskeisinä ympäristönsuojelun tason parantamisen ja sääntelyn helpottamisen kannalta.

 

Number: 2004/13 – Status: Valmistunut – Period: 2004 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter