IMPEL Logo

Raportointi yleisölle

2008 - 2009

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, mitä keskeisiä tietoja yleisölle olisi annettava suoritetuista ympäristötarkastuksista ja miten nämä tiedot voidaan parhaiten antaa, erityisesti sähköisten välineiden (Internet) kautta, sekä antaa suosituksia. Hankkeessa onnistuttiin selvittämään, mitä tietoja yleisölle tarjotaan ja missä muodossa.

Number: 2008/04 – Status: Valmistunut – Period: 2008 - 2009 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter