IMPEL Logo

Riskikriteerit-tietokanta

2015 - 2015

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Hanketta kehitettiin, koska oli suuri tarve tehokkaille välineille, joiden avulla voitaisiin optimoidusti valvoa, että ihmisen toimintaan liittyvää EU-lainsäädäntöä noudatetaan, ei ainoastaan suurten teollisuuslaitosten vaan myös muun ihmisen toiminnan osalta. Ympäristön laatu riippuu myös pienemmistä laitoksista ja maataloudesta, joilla on potentiaalisia ja todellisia vaikutuksia ympäristön osa-alueisiin, kuten ilmaan, maaperään ja veteen.

Hankkeen tavoitteena on edistää riskianalyysityökalujen käyttöä kaikilla ympäristötarkastusten sektoreilla välineenä, jonka avulla voidaan optimoida tarkastusviranomaisten resurssien käyttö seuraavin keinoin:

  • jatkuva kokemusten kerääminen ja jakaminen riskikriteereistä ja niiden käytöstä tarkastustehtävien yleisessä käytössä luomalla tarkastusviranomaisten käytettävissä oleva verkkopohjainen työkalu, joka helpottaa riskianalyysityökalussa käytettävien vaikutusperusteiden valintaa;
  • Riskianalyysityökalujen käytön laajentaminen tarkastusten priorisointiin, jotta voidaan puuttua ympäristön pilaantumisen lähteisiin, jotka ovat muita kuin IED- ja Seveso-toimia, mukauttamalla olemassa olevia työkaluja tai luomalla uusia työkaluja ja levittämällä tekniikoita.
  • Lisäämällä riskianalyysityökalujen käyttöä tarkastusten priorisointiin ja levittämällä tekniikoita.

Hankkeen toteuttamisessa keskitytään erityisesti maatalouden riski-indikaattoreiden ja -parametrien tarjoamiseen, erityiseen riskianalyysityökaluun tarkastusten ohjelmointia varten tällä alalla.

Number: 2015/20 – Status: Valmistunut – Period: 2015 - 2015 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter