IMPEL Logo

Seminaarisarja "Teollisuusonnettomuuksista saadut kokemukset".

1999

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Työtapaturmia koskevien tietojen kerääminen ja analysointi on välttämätöntä uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tarkastajat tarvitsevat kuvitusta onnettomuustilanteista, jotta he ymmärtävät, mitä todella tapahtui ja mihin toimenpiteisiin tällaisissa tilanteissa lopulta ryhdyttiin.

Vuoden 1999 jälkeen on järjestetty useita seminaareja saaduista kokemuksista, jotta helpotettaisiin tietojen levittämistä ja vaihtoa jäsenvaltioiden tarkastuslaitosten välillä. Näissä kokouksissa tarkastajat esittelevät valikoituja onnettomuuksia antamalla teknisiä kuvauksia ja analyysin tuloksia (toteutetut toimenpiteet, organisaatiovirheet, järjestelmien tai materiaalin toimintahäiriöt jne.). Lisäksi he kertovat onnettomuuksista saaduista kokemuksista ja omista kokemuksistaan onnettomuuden aikana tai sen jälkeen. Lyhyt katsaus sovellettavaan sääntelyyn, oikeudellisiin tai organisatorisiin aiheisiin on mahdollinen. Osallistujien väliselle keskustelulle jätetään aikaa.

Seminaarisarjan tavoitteena on jatkaa onnettomuuksista (räjähdykset, tulipalot, pilaantuminen jne.) saatujen kokemusten jakamista sekä teknisistä näkökohdista että sovellettavista määräyksistä, vahvistaa jäsenvaltioiden tarkastuslaitosten välistä kokemustenvaihtoa ja edistää hyvien käytäntöjen kehittämistä.

Hyvien käytäntöjen kehittämistä.

Seuraavat tiedostot/tiedot

 

Number: 2021/02, 2019/03, 2017/03, 2015/02, 2013/04, 2011/10, 2009/01, 2005/11, 2003/01, 2002/03, 2001/03, 2000/09, 1999/01 – Status: Jatkuva – Period: 1999 – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter