IMPEL Logo

Alusten kierrätys (entiset käytöstä poistetut alukset)

2019

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Vuonna 2017 65 % maailman aluksista myytiin Etelä-Aasian rantautuville telakoille (esim. Intia, Pakistan ja Bangladesh) purettavaksi, mikä aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja terveysvaikutuksia, varsinkin jos otetaan huomioon, että näiden alusten bruttovetoisuus oli 80 % kaikista vuonna 2017 rantautuneista puretuista aluksista. Alusten laiton vienti rantautumista varten Etelä-Aasiassa jatkuu edelleen, samoin kuin jätteiden siirtoa ja alusten kierrätystä koskevien säännösten kiertäminen. Bangladeshin, Intian ja Pakistanin osuus vuonna 2019 maailmanlaajuisesti romutetuista aluksista on lähes 90 prosenttia, ja osa näistä aluksista on joko viety laittomasti Euroopasta tai “laillisesti” kiertämällä säännöksiä.

Tässä IMPEL-hankkeessa ei keskitytä itse rantautumiseen, vaan siihen, miten voimme estää alusten laittoman viennin EU:ssa ja miten me viranomaisina voimme seurata laittomia tapauksia, joissa aluksia on jo rantautunut.

Jätteesiirroista annetulla asetuksella (EY) N:o 1013/2006 pannaan Euroopan tasolla täytäntöön Baselin yleissopimuksen vaatimukset. Alusten kierrätysasetuksella (EU) N:o 1257/2013 (SRR) viedään Hongkongin yleissopimuksen vaatimukset eteenpäin ja säännellään kierrätykseen lähetettäviä EU:n lipun alla purjehtivia aluksia. SRR:n mukaan EU:n lipun alla purjehtivat alukset on kierrätettävä laitoksissa, jotka määrämaa on hyväksynyt jäsenmaissa tai komissio kolmansissa maissa. Muiden kuin EU:n lipun alla purjehtivien alusten siirtoihin sovelletaan WSR:n mukaista kirjallista ennakkoilmoitusmenettelyä.

Laivojen omistajat kiertävät järjestelmällisesti WSR-asetusta, ja asetuksen noudattamista on vaikea valvoa, koska aluksia nimetään uudelleen, liputetaan uudelleen ja omistajat vaihtuvat ennen kuin ne lähetetään purettaviksi ja kierrätettäviksi. SRR-määräyksiä on helppo kiertää niin kauan kuin käytäntö vaihtaa lippu EU:n ulkopuoliseen lippuun jatkuu. Hongkongin yleissopimusta sovelletaan kaikkiin aluksiin (riippumatta siitä, ovatko ne EU:n vai muun kuin EU:n lipun alla), mutta yleissopimusta ei ole vielä ratifioitu, ja voi kestää ikuisuuden ennen kuin se tapahtuu.

Haasteena on estää laiton laivojen kierrätys seuraamalla aluksia ja laivanvarustajia, joiden kohdalla epäillään säännösten kiertämistä, ja mieluiten ryhtymällä toimiin jo etukäteen. Tapausten käsittelijöiden ja tarkastajien työn helpottamiseksi on tärkeää:

  • selventää jätteensiirtoasetuksen ja alusten kierrätysasetuksen välisiä eroja
  • .
  • jakaa käytännön tietoa (oikeustapauksia, asiakirjoja, raportteja, kokemuksia)
  • .
  • Kehittää ohjeita/esitteitä siitä, miten havaitaan ja vähennetään laittomia laivakuljetuksia
  • .
  • Käyttää IMPEL’n intranetiä tiedonjakoalustana ja tiedonvaihtona sekä kerätä parhaita käytäntöjä
  • .

Loppuraportissa esitetään nykytilanne ja kootaan yhteen suuntaviivat ja ohjeet WSR:n ja SRR:n täytäntöönpanokäytännöistä

.

Seurantaan liittyvät tiedostot/tiedot

Number: 2021/03, 2020/02, 2019/07 – Status: Jatkuva – Period: 2019 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter