IMPEL Logo

Maaperäkonferenssi

2015 - 2015

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

IMPEL järjestää vuoden 2015 maaperäkonferenssin, jonka tarkoituksena on jakaa kokemuksia ja tukea maaperänsuojelun parhaiden käytäntöjen täytäntöönpanoa EU:n tason käytännön toimijoiden keskuudessa. Taustalla on Yhdistyneiden Kansakuntien tälle vuodelle julistama “Kansainvälinen maaperän teemavuosi (IYS)” ja yleisesti ottaen tilaisuus kehittää tietoisuutta lisääviä aloitteita tämän elintärkeän ympäristön osa-alueen suojelusta.

Konferensseissa käsitellään seuraavia pääaiheita: Maaperän suojelu ja teollisuus, maatalous, maankäyttö, luonnonriskien parantaminen, metsätalous, biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit, maaperätiedon keruu ja hallinta.

Konferenssin tarkoituksena on koota yhteen kokemuksia, sääntelyä, ongelmia ja ratkaisuja, jotta voidaan vastata alan lukuisiin haasteisiin; tämä tarve on tuotu esiin myös äskettäisessä Implementation Challenge IMPEL -tutkimuksessa. Konferenssissa käydään keskustelua maaperäaiheiden priorisoinnista ja hankkeiden asettamisesta IMPEL-ohjelmissa.

Konferenssi järjestetään 7. ja 8. lokakuuta 2015 Milanon Expo-konferenssissa Italiassa

.

 

Number: 2015/10 – Status: Valmistunut – Period: 2015 - 2015 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter