IMPEL Logo

Strateginen verkostoyhteistyö

2020

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Suuri osa IMPEL Waste & TFS -klusterin työstä keskittyy rajat ylittävien jätteiden siirtojen vaatimustenmukaisuuteen. Koska suuri osa jätteiden siirroista suuntautuu Euroopan ulkopuolisiin maihin, on tärkeää, että meillä on hyvät yhteydet näiden kohdemaiden viranomaisiin. Useimmilla IMPELin jäsenillä on vain vähän yhteyksiä näihin kaukaisiin maihin. Ympäristövahingot, kuten sähköisen jätteen dumppaaminen Afrikassa ja muovin dumppaaminen Aasiassa, ovat valitettavasti varsin yleisiä, ja näemme paljon rakenteellista laitonta kauppaa. Markkinat ovat dynaamiset, ja viimeaikaisen poliittisen kehityksen, kuten Kiinan tuontikiellon, seurauksena Euroopan viranomaisilla on vaikeuksia pysyä mukana käytännön tilanteessa. Näissä tapauksissa kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä.

Myös IMPEL Waste & TFS:n osallistujat kohtaavat eurooppalaisen jätehuoltomääräyksen ja Baselin yleissopimuksen välisiä eroja esimerkiksi jätteiden luokittelussa sekä vienti- ja tuontirajoituksissa. Lisäksi laittoman siirron tapauksessa eri maanosissa sijaitsevien maiden viranomaisten välillä ei ole rakenteellisesti hyvää yhteistyötä. Vain hyvällä yhdenmukaistamisella ja viestinnällä voidaan ehkäistä ongelmia ja laittomia siirtoja, luoda tasapuoliset toimintaedellytykset, parantaa ilmoitusmenettelyjä, palauttaa jätteet alkuperämaahan ja asettaa syytteeseen jätteisiin liittyviä rikoksia.

Jäte & TFS-asiantuntijaryhmä pyrkii IMPELin jäsenten avuksi tukemaan klusteria ja sen hankkeita strategisella rakenteellisella ja tehokkaalla yhteistyöllä Euroopan ulkopuolisten TFS-verkostojen kanssa. Esimerkkinä tällaisista verkostoista on Aasian verkosto vaarallisten jätteiden laittomien rajat ylittävien siirtojen ehkäisemiseksi.

Toivottu tuotos/tulos:

  • Konferenssiraportit, esitykset, osallistujaluettelot ja yhteyshenkilöt.
  • Tietoa kohdemaiden sovellettavasta lainsäädännöstä ja kohdemaiden luvan saaneista laitoksista.
  • parempi tietämys toistensa mahdollisuuksista ja rajoituksista jätteisiin liittyvien rikosten täytäntöönpanossa ja syytteeseenpanossa.
  • IMPELin jäsenten avustaminen yleisesti tai tapauskohtaisesti.

Suhteessa olevat tiedostot/tiedot

  • 1st Baselin yleissopimus, eurooppalainen jätteensiirtoasetus (WSR).
  • 2nd Hongkongin yleissopimus, eurooppalainen alusten kierrätysasetus.
  • 3rd Kolmannen maan luettelo, eurooppalainen WSR.
  • 4th jätteitä koskeva puitedirektiivi.
  • 5th Laajennettu tuottajan vastuu (esim. sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, pakkaukset).

Number: 2021/19-WP3, 2020/04 – Status: Jatkuva – Period: 2020 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter