IMPEL Logo

TFS-syyttäjähanke

2012 - 2015

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Baselin yleissopimuksen ja sen eurooppalaisen täytäntöönpanon, eurooppalaisen jätteensiirtoasetuksen (1013/2006), noudattamisessa on vakavia puutteita. Luvut osoittavat, että noin 20 prosenttia
kaikista jätteiden siirroista on sääntöjenvastaisia. EU:n direktiivi 2008/99 ympäristönsuojelusta
rikosoikeudellisin keinoin edellyttää, että jäsenvaltiot panevat WSR:n täytäntöön myös rikosoikeudellisin keinoin.

Ympäristörikosten syytteeseenpano kuuluu kansalliseen toimivaltaan. Tämän vuoksi erot lähestymistavoissa ja tuomioiden määrässä Euroopan maissa ovat merkittäviä. Viranomaisten välinen viestintä näyttää olevan puutteellista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Käytännössä rikolliset, jotka ovat mukana jätteiden siirroissa, voivat käyttää laittomasti hyväkseen täytäntöönpanon valvonnan eroja ja viranomaisten välisen viestinnän puutetta.

Jätehuoltorekisteriin liittyvien syytetoimien yhteistoiminnan ja yhdenmukaistamisen parantamiseksi on välttämätöntä, että kaikki asianomaiset viranomaiset ovat usein yhteydessä toisiinsa. Syytetoiminta on tärkeä osa täytäntöönpanoa ja sääntöjen noudattamista koskevaa sykliä. Siksi eurooppalaiset syyttäjät tarvitsevat jäsenneltyä, henkilökohtaista ja tiheää yhteydenpitoa, jota tuetaan asiaankuuluvia tietoja sisältävällä tietokannalla, jonka avulla he voivat vahvistaa verkostoaan, vaihtaa kokemuksia oikeuskäytännöstä ja hyvistä käytännöistä sekä yhdenmukaistaa eurooppalaisen ympäristölainsäädännön ja -säädösten mukaisia syytetoimia Euroopassa.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja jatkaa ympäristörikosten syytteeseenpanoon osallistuvien syyttäjien verkostoa Euroopan unionissa keskittyen erityisesti asetukseen WSR 1013/2006 seuraavin keinoin:

 • Toteutetaan ja käytetään IMPELin verkkosivustolla olevaa tietokantaa, joka sisältää oikeuskäytäntöä,
  syytetoimia koskevia tietoja, kuten sakkojen suuruutta, työmenetelmiä, syyttäjän lähestymistapaa,
  tulkintaa ja käytännön kokemuksia. Tämä ei-toiminnallisten
  tietojen vaihtoon tarkoitettu tietokanta on ensisijaisesti syyttäjien ja tarkastusvirastojen oikeudellisten yksiköiden käytettävissä.
 • Ministerit ja oikeusyksiköt voivat käyttää tätä tietokantaa.
 • Syyttäjille suunnatun työpajan järjestäminen vuonna 2015.
 • Syytäjille suunnatun työpajan järjestäminen vuonna 2015.
 • Suhteiden vahvistaminen IMPELin, BASELin sihteeristön ja Eurojustin kanssa. Erityisesti on mainittava ympäristöä käsittelevien syyttäjien eurooppalainen verkosto ENPE. TFS-syyttäjähankkeen ja ENPE:n välille suunnitellaan tiivistä yhteistyötä.


 

Number: 2012/12 - 2013/24 - 2014/01 - 2015/09 – Status: Valmistunut – Period: 2012 - 2015 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter