IMPEL Logo

TFS Merisatamahanke I-II

2003 - 2006

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Hankkeiden tavoitteena oli parantaa EU:n asetuksessa (ETY) N:o 259/93 ja Baselin yleissopimuksessa säädetyn jätteiden siirtoa koskevan sääntelyn täytäntöönpanoa Euroopassa parantamalla täytäntöönpanoviranomaisten välistä yhteistyötä.

Hankkeissa määriteltiin useita parannustasoja. Osallistuvissa satamissa muodostettiin täytäntöönpanoviranomaisten verkosto, jota laajennettiin toisessa vaiheessa. Verkoston avulla vaihdetaan tietoja asetuksen rikkomisesta, tulkintaeroista ja täytäntöönpanotietoudesta. Viel{³"a} tärkeämp{³"a} on, ett{³"a} verkostoa k{³"a}ytettiin varsinaisten yhteisten täytäntöönpanotoimien suunnitteluun. Vakiomuotoisia täytäntöönpanomenetelmiä kehitettiin ja käytettiin, yhteisiä painopisteitä vahvistettiin ja yhteisiä toimia toteutettiin. Näin ollen hanke edisti merkittävästi sekä (jäte)sisämarkkinoiden eheyttä että jätteiden siirtoa koskevan eurooppalaisen sääntelyn taustalla olevia ympäristötavoitteita. Lähitulevaisuudessa toteutetaan toinen hanke, joka perustuu ensimmäisessä hankkeessa saatuihin kokemuksiin ja osallistuvien satamien määrän kasvattamiseen.

Seaport I:

Seaport II:

Number: 2003/05 - 2005/08 – Status: Valmistunut – Period: 2003 - 2006 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter