IMPEL Logo

Big/Little TFS -hanke

2021

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Hankkeen aloittajat ovat useiden vuosien ja useiden IMPEL-hankkeiden aikana havainneet, että useat TFS-tarkastajat ovat yhdessä tehneet tuhansia TFS-tarkastuksia. Kaikki nämä tarkastukset ovat johtaneet laajaan tietämykseen rajat ylittävien jätteiden siirtojen fyysisiin tarkastuksiin liittyvästä lainsäädännöstä. Useista lainsäädäntömuutoksista ja lainsäädännön tarkistuksista huolimatta lainsäätäjien ja kentällä toimivien tarkastajien väliltä puuttuu kuitenkin edelleen yhteys, kun on kyse joistakin lainsäädännön yksityiskohdista. Nämä “yksityiskohdat” voivat olla sellaisia, joissa lainsäädännöllä on tiettyjä aikomuksia, mutta koska EU:n tason lainsäätäjien ja TFS-tarkastajien välillä on pitkät viestintälinjat ja monia virastoja, ja koska näitä “yksityiskohtia” ei ehkä nosteta korkeammalle kunkin maan prioriteeteissa suhteessa komissioon, koska ne ovat vain “yksityiskohtia”.

Hankkeessa pyritään tunnistamaan nämä erittäin tärkeät yksityiskohdat fyysisten tarkastusten yhteydessä määrällisesti IMPEL-tilastojen avulla sekä kvalitatiivisten haastattelujen avulla, joita tehdään TFS-tarkastajien kanssa eri jäsenvaltioissa näiden yksityiskohtien tunnistamiseksi.

Hankkeessa pyritään tunnistamaan nämä erittäin tärkeät yksityiskohdat fyysisten tarkastusten yhteydessä.

Käytettyjä määrällisiä tietoja käytetään yhdessä laadullisten tietojen kanssa tiettyjen keskeisten seikkojen tunnistamiseksi, jotka tilastojen avulla voidaan tunnistaa ongelmaksi suuressa osassa Eurooppaa, ja TFS-virkamiesten asiantuntijatiedon avulla voidaan selvittää fyysisiin tarkastuksiin liittyviin tilastoihin liittyvät ongelmat. Sen jälkeen selvitetään, miten nämä ongelmat ilmenevät varsinaisessa työssä ja miten ne liittyvät lainsäädännön mahdolliseen puutteeseen tai tarkoituksen laiminlyöntiin.

 

Number: 2021/07 – Status: Jatkuva – Period: 2021 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter