IMPEL Logo

Sähköjätteen rajat ylittävät siirrot

2010

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Erikoissaatavaroiden sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenlaatimista koskevan ehdotuksen (2009)

käytännöllisyys ja täytäntöönpanokelpoisuus.

IMPEL on aiemmin kehittänyt tarkistuslistan, jonka avulla tutkitaan ehdotetun ja voimassa olevan ympäristölainsäädännön toteutettavuutta ja täytäntöönpanokelpoisuutta (P&E)
. Komissio hyväksyi joulukuussa 2008 sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin uudelleenlaadintaehdotuksen. Tässä raportissa kuvataan ehdotukseen liittyvien P&E-kysymysten arviointia IMPELin tarkistuslistan perusteella.  Raportissa esitetään yhteenveto kyselylomakevastausten ja työpajakeskustelujen tuloksista, ja siinä tuodaan esiin useita P&E-kysymyksiä.

Tackling illegal E-waste export (2010)

Elektroniikkaromun (e-jätteen) laillinen ja turvallinen hävittäminen on ollut ongelma monissa maissa jo useiden vuosien ajan, ja sillä on ollut katastrofaalisia seurauksia ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille sekä merkittävää ympäristön pilaantumista erityisesti kehitysmaissa. Lukuisat kansainväliset lait ja asetukset eivät ole toistaiseksi onnistuneet sääntelemään maailmanlaajuisia markkinoita, joilla häikäilemättömät toimijat voivat hyötyä sähköisen jätteen hävittämisestä halvalla ja laittomasti ulkomailla sen sijaan, että he valitsisivat ympäristön kannalta vastuullisen mutta kalliimman vaihtoehdon, jossa myrkylliset aineet poistetaan ja neutraloidaan kierrättämällä ne kokonaan. Tämän hankkeen tarkoituksena on ollut auttaa osallistuvia jäsenvaltioita ymmärtämään paremmin omaa osuuttaan tässä ongelmassa ja sitä, miten ne voisivat puuttua tehokkaammin laittoman e-jätteen viennin ongelmaan.

 

Number: 2009/11 - 2010/18 – Status: Valmistunut – Period: 2010 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter