IMPEL Logo

Teknologian käyttö sääntelyssä

2015

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Vaihe I: Minikonferenssi (2015)

Kaikkien tarkastusvirastojen on oltava mahdollisimman tehokkaita ja vaikuttavia ja samalla tarjottava nykyisiä tai jopa laajennettuja palveluja. Viimeaikaiset IMPEL-tarkastusaloitteet ovat tuottaneet tietoa erilaisista teknologisista edistysaskelista, joita sääntelyvirastot ovat tehneet Euroopassa.

Tässä minikonferenssissa on tarkoitus jakaa tietoa paitsi siitä, mitä on jo olemassa, myös taustatietoa kehittämisen sudenkuopista/kustannuksista ja alkuvaikeuksista, jotka johtivat valmiiseen tuotteeseen.

Tässä ei ole kyse vähimmäiskriteerien jakamisesta, vaan pikemminkin mahdollisuuksien taidosta ja siitä, miten päästä tavoitteeseen niin tehokkaasti kuin mahdollista.

Ehdotettu perusrakenne:

  • Suunnittelu & sovellusten käyttö sääntelyssä;
  • Kämmenteknologian käyttö ja integrointi taustateknologiaan;
  • Back-office-teknologian rajapinta yleisön kanssa.

Konferenssin kohderyhmät ovat sääntelystä vastaavat johtajat, joilla on kyky vaikuttaa muutoksiin, sääntelyn kehittämisen ammattilaiset ja tietotekniikan ammattilaiset, joilla on sääntelytaustaa.

Konferenssi helpottaa tiedon (ja jopa teknologian) ja oppimisen jakamista, jotta muut virastot voivat lisätä valmiuksiaan ja toivottavasti samalla välttää joitakin kehitystyön sudenkuoppia. Tarkoituksena on järjestää X-cutting-asiantuntijaryhmän kokous minikonferenssin yhteydessä. Tästä on se lisäetu, että asiantuntijaryhmän kokoukseen osallistuu paljon enemmän ihmisiä.

Vaihe II: Dronet ja mobiiliteknologia (2017)

Monet virastot ottavat parhaillaan käyttöön uutta teknologiaa virastoissaan parantaakseen niiden valmiuksia. Glasgow'ssa pidetyssä X-Cutting-asiantuntijaryhmän teknologiakonferenssissa todettiin, että monet meistä ovat aloittamassa hankkeita tällä alalla, joista kukin tekee uutta tietä ja käyttää paljon resursseja  (työvoimaa ja rahaa).

Tässä hankkeessa pyritään vertailemaan kyselylomakkeen avulla, mitä tähän mennessä on tehty ja kuka on aloittamassa kehitystä tällä alalla. Tästä saatuja kokemuksia käytetään sellaisen prosessin kehittämiseen, jossa korostetaan sudenkuoppia ja oikoteitä ja jonka tarkoituksena on auttaa meitä kaikkia pääsemään nopeammin tavoitteeseen. Tuloksena on ohjeita ja sähköinen oppimispaketti, jota voidaan jakaa jäsenten kesken. Kun sääntelyviranomaiset ymmärtävät, mitä vaihtoehtoja on käytettävissä, he voivat valita parhaat mahdolliset välineet kyseiseen tehtävään. Se on todella monialainen, koska sitä sovelletaan kaikkeen lainsäädäntöön.

Vaihe III: Minikonferenssi (2019)

Ympäristön sääntelyviranomaiset joutuvat jatkuvasti kamppailemaan sen puolesta, että pystytään tekemään enemmän vähemmällä tai enemmän samoilla resursseilla.  Jotta sääntelyviranomaisesta tulisi tai pysyisi jatkossakin tehokas ja vaikuttava, on otettava käyttöön uutta teknologiaa.

Vuonna 2019 keskitytään teknologian käytön uusimpaan kehitykseen, kuten tekoälyyn (ja koneoppimiseen), eDNA:han, anturitekniikkaan ja maanhavainnointitekniikoiden käyttöön.

Keskeistä kehitystä on luvassa.

Sen vuoksi vuoden 2019 minikonferenssi luo IMPEL-alan ammattilaisille, joilla on erilaisia tehtäviä, mahdollisuuden varmistaa, että heidän uusimmat teknologiset kehitystyönsä voidaan jakaa kollegoidensa kanssa.

Odotetut tulokset:

  • Konferenssin raportti.
 

 

Number: 2015/21 - 2016/21 - 2017/23 - 2019/17 – Status: Valmistunut – Period: 2015 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter