IMPEL Logo

Jätteiden siirron tarkastuksen suunnittelu

2015 - 2016

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Uusi Art. Jätteensiirtoasetuksen 1013/2006 (WSR) 50 artiklan 2 a kohdassa säädetään, että EU:n jäsenvaltioiden on 1. tammikuuta 2017 mennessä varmistettava yhden tai useamman tarkastussuunnitelman laatiminen koko maantieteelliselle alueelleen. Näissä suunnitelmissa viitataan art. 50(2) WSR-asetuksen 50(2) artiklan mukaisiin tarkastuksiin eli laitosten, yritysten, välittäjien ja jälleenmyyjien tarkastuksiin. 34 artiklan mukaisesti, sekä jätteiden siirtoihin ja niihin liittyvään hyödyntämiseen tai huolehtimiseen. Vuonna 2014 pidetyssä IMPEL-TFS-konferenssissa osallistujat ilmaisivat tarpeen kehittää WSR:n vaatimusten mukainen vakiomuotoinen tarkastussuunnitelma tai -malli tai ainakin ohjeisto, jonka avulla myös sisäiset tutkimussuunnitelmat olisivat paremmin vertailukelpoisia. He kannattivat myös olemassa olevien suunnitelmien, kokemusten ja prioriteettien vaihtoa.

Tavoitteet ovat:

  • kehitetään tarkastussuunnitelman suuntaviivat;
  • luodaan foorumi tarkastussuunnitelmiin liittyvien parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa varten (IMPEL-TFS Basecampin avulla).

Tuloksena jäsenvaltioiden pitäisi pystyä laatimaan vertailukelpoisia tarkastussuunnitelmia käyttämällä samoja tai vastaavia tarkastussuunnitelman osia, esimerkiksi riskinarvioinnin osalta. Tämä on tärkeää tasapuolisten toimintaedellytysten luomiseksi, sillä WSR:n täytäntöönpanossa on tällä hetkellä valtavia eroja, kun taas Euroopan sisäinen laiton kauppa ja satamahyppely ovat vakavia haasteita (ks. IMPEL-TFS Enforcement Actions III Final report).

Suhteessa olevat tiedostot/tiedot

 

Number: 2015/04-2016/05 – Status: Valmistunut – Period: 2015 - 2016 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter