IMPEL Logo

Vesi- ja maaperäkonferenssit

2017

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Euroopan komissio on pyytänytIMPELiä laajentamaan ja soveltamaan sääntelyvalmiuksiaan vesi- ja maa-asiantuntijaryhmään. Vesi- ja maaresurssien (sekä laadun että määrän) tehokas hallinta perustuu hyvään ennakkosuunnitteluun ja toteutukseen, joka perustuu tietoon, informaatioon ja ammatilliseen harkintaan. On olennaisen tärkeää, että kunkin jäsenvaltion talouskasvu tukee suunniteltua kestävää vesi- ja maa-ainesvarojen suojelua ja käyttöä. Lisäksi Euroopan komission edistämä ECA-aloite asettaa uusia haasteita, erityisesti kohdan 5 osalta (Valmistellaan ohjeasiakirjat hyvistä käytännöistä ympäristövaatimusten noudattamisen varmistamisessa maaseutualueilla (maa- ja vesialueiden osalta)), joita on tutkittava ja joista on keskusteltava, jotta voidaan löytää ehdotuksia IMPELin kunnianhimoisten kehitysnäkymien täyttämiseksi.

Vesi- ja maa-alalla toteutetut toimet ja saadut kokemukset on jaettava IMPELin jäsenten kesken. Vuotuinen vesi- ja maakonferenssi on väline laajaan yhteydenpitoon ja keskusteluun. klikkaa linkkejä saadaksesi lisätietoja ja raportteja:

Vesi- ja maakonferenssi 2022

Vesi- ja maakonferenssi 2019

Vesi- ja maakonferenssi 2018

Water and Land Conference 2017

Suhteelliset tiedostot/tiedot

  • Tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta annettu direktiivi 2007/60/EY
  • Yhteenveto (KOM(2007) 414 lopullinen) - Vesipulaan ja kuivuuteen puuttuminen EU:ssa
  • Soil Tematic Stategy COM(2006) 231
  • EU:n ehdotus maaperän puitedirektiiviksi
  • Veden puitedirektiivi (WFD) 2000/60/EY ja tytärdirektiivit
  • Yhteinen maatalouspolitiikka
  • Teollisuuden päästödirektiivi (IED) 2010/75/UE
  • Copernicus EU:n Maapallo-ohjelma (asetus (EU) N:o 377/2014)

 

Number: 2021/08-WP9, 2018/10, 2017/15 – Status: Jatkuva – Period: 2017 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter