IMPEL Logo

Veden ja maaperän kunnostus

2021

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Pilaantuneiden maa-alueiden hallinta on prosessi, joka etenee jäsenvaltioissa eri tahtiin. Tämä johtuu osittain lainsäädännön eroista, jotka merkitsevät erilaisia määritelmiä, kuten esimerkiksi “mahdollisesti pilaantuneet alueet”, “saastuneet alueet”, “kunnostetut alueet”. Tästä syystä Euroopan komissio ja YTK käynnistivät ETA-EIONET-verkoston kanssa aloitteen, jonka tarkoituksena on löytää yleisiä määritelmiä ja kyselytutkimus jäsenvaltioissa vuonna 2018, jonka tuloksena saatiin määriteltyä 6 laitosalueen statusta.

Hankkeen odotetut tulokset ovat:

  • Tuki/vaihto teknistä kokemusta, jota tarvitaan korjausvaiheen etenemisessä Euroopassa, jotta ne jäsenvaltiot, joissa ei tällä hetkellä ole menettelyä, voivat saada käyttöönsä yhden vertailukohteen.
  • Jakaakseen tietoa, taitoja ja hyviä käytäntöjä, tuottaakseen teknistä ohjeistusta, koordinoidakseen toimintaa maiden välillä.
  • Kutsua mukaan tärkeimmät eurooppalaiset verkostot, jotka käsittelevät saastuneisiin alueisiin liittyviä kysymyksiä, kuten COMMON FORUM, Eionet WG Contamination ja NICOLE.
  • .

Toiminnot 2023

  • Hankeryhmä valmistelee parhaillaan kahta uutta asiakirjaa, jotka käsittelevät Termistä desorptiota ja Phytoremediaatiota. Ensimmäisen luonnoksen odotetaan valmistuvan lokakuussa 2023.

Floppuraportit 2022

Hankeryhmä julkaisi loppuraportit monivaiheisesta louhinnasta marraskuussa 2022 ja maaperän pesusta tammikuussa 2023. Käännökset näistä raporteista ovat tekeillä (odotettavissa syyskuussa 2023)

.

Multi Phase Extraction (MPE) -raportti (EN)

Raportti maaperän pesusta (SW) (EN)

In situ kemiallinen hapetus (loppuraportit 2021)

Hankeryhmä on julkaissut vuonna 2021 seuraavat loppuraportit in situ kemiallisesta hapetuksesta useilla EU:n kielillä:

In Situ Chemical Oxidation (ISCO) -raportti (EN)

Oxidacion Quimica "in situ" (ISCO) (ES)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Ossidazione chimica in situ (ISCO) -raportti (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - raportti (PL)

Relatório – Oxidação Química In Situ (ISCO) (PT)

Raportti privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Maaperän höyrynpoisto (loppuraportit 2021)

Hankeryhmä on julkaissut vuonna 2021 seuraavat loppuraportit maaperähöyryn talteenotosta useilla EU-kielillä:

Soil Vapour Extraction (SVE) -raportti (EN)

Pohjaveden höyryjen poisto (SVE) (ES)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -raportti (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - raportti (PL)

Relatório - Extração de Vapor do Solo (SVE) (PT)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Suhteessa olevat tiedostot/tiedot

• Maaperän teemastrategia.
• KOM(2006)231 lopullinen.
• Tukholman yleissopimus (6 artikla, viimeinen versio).
• MINAMATA Convention on Mercury.
• Maata ei oteta nettomääräisesti vuoteen 2050 mennessä, ilmoitettiin ensimmäisen kerran etenemissuunnitelmassa kohti resurssitehokasta Eurooppaa, KOM(2011) 571 lopullinen.

.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Jatkuva – Period: 2021 – Topic: Vesi ja maa - Tags: water

Subscribe to our newsletter