IMPEL Logo

Veden ja maaperän kunnostus

2021

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Pilaantuneiden alueiden hallinta on prosessi, joka etenee jäsenvaltioissa eri tahtiin. Tämä johtuu osittain lainsäädännön eroista, jotka merkitsevät erilaisia määritelmiä, kuten esimerkiksi "mahdollisesti pilaantuneet alueet", "saastuneet alueet" ja "kunnostetut alueet". Tästä syystä Euroopan komissio ja YTK käynnistivät ETA-EIONET-verkoston kanssa aloitteen yhteisten määritelmien löytämiseksi ja jäsenvaltioissa vuonna 2018 toteutetun kyselyn (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), jonka tuloksena määriteltiin 6 kohteen tila.

Hankkeiden odotetut tulokset ovat:

  • Tukea/vaihtaa teknistä kokemusta, jota tarvitaan kunnostusvaiheen etenemisessä Euroopassa, jotta niillä jäsenvaltioilla, joissa ei tällä hetkellä ole menettelyä, olisi yksi vertailukohta.
  • Tietojen, taitojen ja hyvien käytänteiden jakaminen, teknisten ohjeiden laatiminen ja toimien koordinointi maiden välillä.
  • Toimintaan otetaan mukaan tärkeimmät eurooppalaiset verkostot, jotka käsittelevät pilaantuneisiin alueisiin liittyviä kysymyksiä, kuten COMMON FORUM, Eionet WG Contamination ja NICOLE.

Tapaustutkimusten toimittaminen termisestä desorptiosta ja fytoremediaatiosta

Hankeryhmä on laatinut kaksi kyselylomaketta, jotka liittyvät "termiseen desorptioon" ja "fytoremediaatioon" liittyviin teknologioihin, joita käsitellään hankkeen seuraavassa vaiheessa. Sinua pyydetään lähettämään tapaustutkimuksesi ja jakamaan se kollegoillesi käyttämällä seuraavaa mallia, mieluiten .docx-muodossa. Kaikki kysymykset eivät välttämättä ole relevantteja. Lähettäjien nimet mainitaan kiitoksessa . Määräaika on 28. helmikuuta 2023, ja asiakirja tulee lähettää Marco Falconin sähköpostiin (marco.falconi@impel.eu), ja sen otsikkona on "Thermal Desorption case study" tai "Phytoremediation case study". Loppuraporttien luonnoksia odotetaan lokakuussa 2023, ja ne käännetään sen jälkeen useille EU-kielille.

Lämpödesorptiokyselylomake

Fytoremediaatiokyselylomake

Loppuraportit

Hankeryhmä on julkaissut vuonna 2021 seuraavat loppuraportit In Situ Chemical Oxidation (ISCO) ja Soil Vapour Extraction (SVE) -menetelmistä useilla EU-kielillä:

In Situ Chemical Oxidation (ISCO) -raportti (EN)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Ossidazione chimica in situ (ISCO) -raportti (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - raportti (PL)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Raport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -raportti (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - raportti (PL)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Raporttiluonnokset

Hankeryhmä on julkaissut kaksi raporttiluonnosta, jotka käsittelevät monivaiheista louhintaa ja maaperän pesua 15. lokakuuta 2022.

MPE-raporttiluonnos IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_MPEdraft_15oct2022.pdf

SW-raporttiluonnos IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Liitex1_SWluonnos_15oct2022.pdf

Commenting-template.doc

Olette kutsuttu lähettämään kommenttinne, jakamaan tämän mahdollisuuden kollegoillenne käyttäen yksinomaan kommenttimallia. Kommentit voivat olla yleisiä, teknisiä tai toimituksellisia. Arvostelijoiden nimet mainitaan kiitoskirjeessä.

Kommentit/huomautukset tulee toimittaa ilmoitettuja muotoja käyttäen viimeistään 15. marraskuuta 2022 Marco Falconille (marco.falconi@impel.eu), kohdalla "MPE comments" tai "Soil Washing comments".

Seuraavat tiedostot/tiedot

- Maaperän teemakohtainen strategia.
- KOM(2006)231 lopullinen.
- Tukholman yleissopimus (6 artikla, viimeisin versio).
- MINAMATAn elohopeaa koskeva yleissopimus.
- Ei nettomääräistä maa-aineksen ottoa vuoteen 2050 mennessä, raportoitu ensimmäisen kerran Resurssitehokkaan Euroopan etenemissuunnitelmassa, KOM(2011) 571 lopullinen.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Jatkuva – Period: 2021 – Topic: Vesi ja maa - Tags: water

Subscribe to our newsletter