IMPEL Logo

Vesirikokset

2018 - 2021

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Ympäristörikosten torjuntaa koskevissa neuvoston päätelmissä  (8. joulukuuta 2016) on tunnustettu IMPELin rooli ympäristörikosten torjunnassa, mutta “vesirikosten” yhteinen määritelmä on haastava tehtävä. Lisäksi veteen liittyvät rikokset koodataan usein uudelleen muiden rikosten – kuten petosten, korruption, laittoman kaupan, asiakirjojen väärentämisen ja terrorismin – alle, koska järjestelmällistä analyyttistä lähestymistapaa ei ole. Tällaisen toiminnan luonne ja laajuus on vielä suhteellisen tuntematon. Tämän perusteella tämän ehdotuksen tavoitteena on lisätä tietämystä vesirikollisuudesta ja saada IMPEL-yhteisö osallistumaan hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kerätä ja jakaa tietoa aiheesta, sen esiintymisestä, käsityksestä ja hallinnasta toimivaltaisissa viranomaisissa.

Odotetut tulokset:

  • IMPELin jäsenten syvempi ymmärrys ja tietoisuus makeaan veteen liittyvien rikosten merkityksestä ja niiden vaikutuksesta vesistressiin ja vesiturvallisuuteen Euroopassa.
  • Vesirikosten uhka-arviointia koskeva asiakirja.

Number: 2018/11 - 2019/11 - 2020/15 – Status: Valmistunut – Period: 2018 - 2021 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter