IMPEL Logo

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 17 artikla Vapaamatkustajahanke

2019

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 2012/19/EU (ja sen täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön mukaan: esim. ElektroG Saksassa) jokaisen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajan on rekisteröidyttävä kansalliseen rekisteriin (Saksa: stiftung elektro-altgeräte register) varmistaakseen, että he täyttävät velvollisuutensa, kun heidän myymistään tuotteista tulee jätettä (esim. sähkö- ja elektroniikkalaiteromua).

Yhteistä eurooppalaista rekisteriä ei ole. Kun johonkin maahan sijoittautunut tuottaja haluaa myydä tuotteitaan toisessa Euroopan maassa, jossa hänellä ei ole sijoittautumispaikkaa, hänen on nimettävä kyseiseen maahan valtuutettu edustaja, jonka on täytettävä siellä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin mukaiset velvollisuutensa (erityisesti rekisteröinti).

Jos valmistaja ei ole nimittänyt valtuutettua edustajaa, kansallisen sääntelyviranomaisen on vaikea asettaa häntä syytteeseen ulkomailla (esim. kotimaassaan). Siksi sääntelyviranomaisten on tehtävä yhteistyötä. Yksi ratkaisu on saattaa rajat ylittävät vapaamatkustajat (tuottajat, joilla ei ole rekisteröintiä) sen maan toimivaltaisen kansallisen viranomaisen tietoon, jossa tuottajalla on toimipaikka. Tällä tavoin syytteeseenpanoon tai asiaankuuluvien asiakirjojen kääntämiseen liittyvät vaikeudet vähenevät.

Sääntelyviranomaiset tarvitsevat tiedonvaihtoa varten alustan / SharePointin, jotta ne voivat tehdä parempaa yhteistyötä. Niiden on tiedettävä, kuka on vastuussa muissa jäsenvaltioissa täytäntöönpanoon ja syytteeseenpanoon tarvittavien raporttien toimittamisesta.

Seurantaan liittyvät tiedostot/tiedot

17 artikla WEEE 2012/19/EU: Valtuutettu edustaja:

  • Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan i-iii alakohdassa määritelty tuottaja, joka on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon, voi 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan i-iii alakohdasta poiketen nimetä alueelleen sijoittautuneen oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön valtuutetuksi edustajaksi, joka vastaa kyseisen tuottajan tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden täyttämisestä sen alueella.
  • Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan iv alakohdassa määritelty ja sen alueelle sijoittautunut tuottaja, joka myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita toiseen jäsenvaltioon, johon se ei ole sijoittautunut, nimeää kyseisessä jäsenvaltiossa olevan valtuutetun edustajan henkilöksi, joka on vastuussa kyseisen tuottajan tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden täyttämisestä kyseisen jäsenvaltion alueella.
  • Valtuutetun edustajan nimeäminen on tehtävä kirjallisella valtuutuksella.

 

Number: 2021/05, 2020/05, 2019/08 – Status: Jatkuva – Period: 2019 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter