IMPEL Logo

Euroopan komission tiedonanto eurooppalaisesta vihreästä sopimuksesta

Date of publication Dec 13, 2019

Download

Abstract

Euroopan vihreä sopimus on komission puheenjohtajan von der Leyenin poliittisten suuntaviivojen keskeinen osa ja komission uusi kasvustrategia. Se sisältää etenemissuunnitelman, jossa on selkeät vaiheet, joilla edistetään kunnianhimoista työtämme yhdessä seuraavien viiden vuoden aikana, jotta Euroopasta tulisi ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, jotta voimme suojella ihmisten, eläinten ja kasvien elämää vähentämällä saastumista, jotta voimme auttaa yrityksiä nousemaan maailman johtaviin puhtaiden tuotteiden ja teknologioiden valmistajiin ja jotta voimme varmistaa oikeudenmukaisen ja osallistavan siirtymän.

Lisätietoa saat klikkaamalla täältä.

.

Tags:

Subscribe to our newsletter