IMPEL Logo

Monivuotinen strateginen ohjelma 2022-27

Date of publication Dec 08, 2022

Download

 IMPELin uusia monivuotisia strategisia ohjelmia (MASP) vuosiksi 2022-27 laadittaessa on otettu huomioon useita maailmanlaajuisia kysymyksiä ja niistä johtuvia käytännön haasteita ja resursseja jäsenillemme. On mahdollista, että odottamaton kehitys vaikuttaa ohjelman toteuttamiseen. Ohjelmaa muokkaavat Euroopan unionin (EU) "Green Deal", jossa on kunnianhimoinen "nollasaastetavoite", sekä ilmasto- ja biologista monimuotoisuutta koskevat hätätilanteet. Siinä otetaan huomioon IMPEL 2020 -ohjelman hallintoa koskevan arvioinnin tulokset ja uudistusehdotukset. Se perustuu IMPELin kannanottoon ympäristönsuojelun vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, joka annettiin Euroopan komissiolle (EY), ja siinä otetaan huomioon myös jatkokehitys EU:n ympäristönsuojelun vaatimustenmukaisuutta koskevan toimintasuunnitelman työaloilla, joihin IMPEL osallistuu yhdessä muiden eurooppalaisten ympäristöalan ammattihenkilöiden verkostojen kanssa. 

Tags:

Subscribe to our newsletter