IMPEL Logo

Vihreän listan jätteiden luokittelu jätteiden siirtoja koskevan asetuksen mukaisesti.

Käytännön ohjeiden tarkoituksena on auttaa jätteitä tuottavia, käsitteleviä, kuljettavia, vieviä ja valvovia yrityksiä ja viranomaisia arvioimaan jätteet oikein. Ohjeiden tarkoituksena on siis auttaa arvioinneissa, jotka tehdään jätteiden luokittelun yhteydessä jätteiden siirtoasetuksen mukaisesti. Sisältö edustaa Tanskan ympäristönsuojeluviraston tulkintaa taustalla olevista säännöistä, ja se on tarkoitettu pelkästään ohjeeksi. Jos sääntöjen tulkinnasta syntyy erimielisyyttä, asiasta päättävät tuomioistuimet.
Jätteenkuljetuksia koskevia menettelyvaatimuksia ei käsitellä tässä julkaisussa. Viiteaineisto, jossa on ohjeita jätteen maahantuontia/vientiä koskevista menettelyistä, on saatavilla ympäristönsuojeluviraston verkkosivuilla. Itävallan ohjeet jätteiden luokittelusta vihreälle listalle ovat antaneet huomattavaa inspiraatiota Tanskan ohjeisiin. Monet muut EU:n jäsenvaltiot ovat laatineet ohjeita ja yksityiskohtaisia verkkosivuja jätteiden siirtoasetusta varten, vaikka useimmat niistä keskittyvätkin valtioiden rajat ylittäviin siirtoihin liittyviin menettelyihin.

Tämän ohjeen englanninkielistä käännöstä on tukenut IMPEL-verkosto.

Tags:

Lead country and contact

Yhdistynyt kuningaskunta

Subscribe to our newsletter