IMPEL Logo

Oikeiden asioiden tekeminen lupamenettelyjä varten - Vertailu

Tehdään oikeita asioita ympäristölupamenettelyissä on käynnissä oleva hanke (2016-2018), jossa tarkastellaan tiiviisti lupamenettelyjen ja tarkastusten välistä suhdetta, kartoitetaan kiinnostavia tapaustutkimuksia ja parhaita käytäntöjä Euroopassa sekä tunnistetaan ja kuvataan vaiheita, joita voitaisiin käyttää lupamenettelyissä.

Tässä kolmivuotisessa hankkeessa ehdotetaan, että: 1) kerätä ja vertailla menettelyjä, joita tällä hetkellä käytetään
Euroopassa, ja selvittää tarpeet, 2) näiden tietojen perusteella projektiryhmä kehittää ohjeistuksen, joka on riittävän joustava, jotta se soveltuu Euroopan viranomaisille, kun ne myöntävät IED-lupia, 3) järjestää koulutustilaisuuksia IED-lupien myöntämisestä ja yksilöidä puutteet lupien myöntämisen välineissä ja menetelmissä, jotta uusia IMPEL-hankkeita voidaan käynnistää.

Työn lopputuloksena on vaiheittainen ohjeistus lupien myöntämistä varten, hyvin koulutetut lupaviranomaiset ja uusien IMPEL-aloitteiden tunnistaminen lupahankkeita varten.

Hyväksyttyjä hankkeita varten.

Tags:

Lead country and contact

Alankomaat

Subscribe to our newsletter