IMPEL Logo

Sähköjätteen tarkastus- ja täytäntöönpanokäsikirja

Tämän käsikirjan tarkoituksena on tarjota käytännön ohjeita ja taustatietoa sääntely- ja täytäntöönpanoviranomaisille, jotka käsittelevät käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (e-jäte) rajat ylittäviä siirtoja. Vaikka sekä vienti- että tuontimaiden toimet ovat tärkeitä Baselin yleissopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon kannalta, myös sähköisen jätteen osalta, käsikirjassa keskitytään ensisijaisesti tuontimaihin. Tämä johtuu siitä, että hankkeen tavoitteena on tukea valmiuksien kehittämistä kyseisissä maissa, jotka ovat pääasiassa tuontimaita. Koska merisatamat ovat ylivoimaisesti tärkeimmät paikat, joista sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ja e-jätettä saapuu Afrikan mantereelle, tässä käsikirjassa keskitytään sellaisten täytäntöönpano- ja sääntelyviranomaisen virkamiesten valmiuksien kehittämiseen ja yhteistyön parantamiseen, joiden päivittäinen työ liittyy Afrikan merisatamiin.

Käsikirjan laativat vuonna 2012 IMPEL-hankeryhmän jäsenet, jotka vastaavat E-waste Africa -hankkeen osan IV toteuttamisesta. Valmistelu on tehty tiiviissä yhteistyössä Baselin yleissopimuksen sihteeristön ja BCCC-Nigerian kanssa.

Tags:

Subscribe to our newsletter