IMPEL Logo

Ympäristövastuita koskevat rahoitusvaraukset - Käytännön opas

Tämä käytännön opas on tarkoitettu viiteasiakirjaksi sääntelyviranomaisille. Siinä ei määrätä, mitä sääntelyviranomaisen tulisi tehdä. Sen sijaan sen tarkoituksena on antaa tietoa, jonka avulla sääntelyviranomaiset voivat tehdä parempia päätöksiä ympäristövelvoitteita ja -vastuita koskevista rahoitusvarauksista. Tällä tavoin sen pitäisi osaltaan parantaa ympäristön ja julkisen talouden suojelua, edistää saastuttaja maksaa -periaatteen noudattamista ja rohkaista toiminnanharjoittajia investoimaan pilaantumisen ehkäisemiseen.
Oppaassa yksilöidään kysymyksiä, jotka on otettava huomioon päätöksentekoprosessissa arvioitaessa rahoitusvastuuta, ja autetaan sääntelyviranomaisia ja muita käyttäjiä löytämään onnistuneita ratkaisuja. Oppaassa korostetaan myös rahoitustuen jatkuvan ylläpidon ja seurannan tärkeyttä, jotta voidaan varmistaa, että rahoitustuki voidaan tarvittaessa toteuttaa menestyksekkäästi, ja siinä annetaan esimerkkejä käytöstä ja ohjeistusta kansainvälisesti.

Ohjeen kolmessa pääosassa esitetään:

  1. tietoa rahoitusvarausmäärän laskemisesta, mukaan lukien linkit saatavilla oleviin työkaluihin ja malliin;
  2. yksityiskohtainen erittely kunkin rahoitussäännöksen keskeisistä eduista ja haitoista sekä suositellut tarkistukset rahoitussäännöksiä varten yleensä ja kunkin rahoitussäännöksen osalta; ja
  3. esimerkkejä käytöstä ja ohjeita.

Tags:

Lead country and contact

Yhdistynyt kuningaskunta (Skotlanti)

Subscribe to our newsletter