IMPEL Logo

Kaatopaikkatarkastuksia koskeva ohjekirja (tarkistettu versio 2016)

Kuin kaatopaikan tarkastuksessa on käsiteltävä eri aiheita. IMPEL’n kaatopaikkoja koskevan hankkeen perusteella tarkastusryhmä päätti valita tiettyjä aiheita, joihin se keskittyy tässä ohjeistuksessa, nimittäin:
(1) Jätteiden hyväksymiskriteerit ja -menettelyt.
(2) Kaasujen hallinta.
(3) Maaperän ja vesien (pohjavesien) suojelu.
(4) Vesien hallinta ja suotautumissuon hallinta.

Tämä ohje sisältää kunkin edellä mainitun aiheen osalta lyhyen kuvauksen, mukaan lukien kaatopaikkadirektiivin vaatimukset kyseisen toiminnan osalta. Toiseksi viitataan (tiedossa oleviin) olemassa oleviin ohjeisiin ja välineisiin EU:n jäsenvaltioissa.

Tags:

Lead country and contact

Alankomaat

Subscribe to our newsletter