IMPEL Logo

Ohjeiden noudattaminen: Yrityksen johtamisjärjestelmä (CMS)

Traditionaalisessa valvonnassa on useita puutteita. Vaikka tietyt sääntelyn piiriin kuuluvat tarvitsevat pelotetta, useimmat sääntelyn piiriin kuuluvat ovat halukkaita noudattamaan julkisia säännöksiä. Jotkut niistä, erityisesti suuremmat säännellyt organisaatiot, reagoivat herkästi uusiin sääntelymuotoihin. Näiden yritysten kohdalla perinteinen komento- ja valvontamalli ei ole kovin tehokas, koska se ei tunnista yrityksen omia kykyjä ja saattaa heikentää sisäistä motivaatiota.

Kyvykkäiden ja motivoituneiden yritysten kohdalla on siis tehokkaampaa arvioida tapaa, jolla ne järjestävät sääntöjen noudattamisen, kuin vain mitata sääntöjen noudattamista. Kutsumme sitä osaa yrityksen johtamisjärjestelmästä, jolla pyritään varmistamaan vaatimustenmukaisuus, yrityksen vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmäksi.
Tämä ohjeistus soveltuu vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmän arviointiin. Sitä voidaan käyttää minkä tahansa säännellyn yrityksen vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmän arviointiin.

Tässä ohjeessa on lyhyt kuvaus perusperiaatteista, eduista ja vuokaavio CMS-valvontaa sovellettaessa. Liitteissä on lisäselvityksiä, kuten sanasto, CMS-valvontatyökalu, CMS-valvojien pätevyysvaatimukset ja käytännön vinkkejä virastoille ja tarkastajille.

 

Tags:

Lead country and contact

Alankomaat

Alankomaat

Subscribe to our newsletter