IMPEL Logo

Ohjeet IED:n toteuttamiseksi tarkastusten suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tämä ohjeistus on tuotettu vuoden 2012 IMPEL-hankkeessa: Hankkeen päätavoitteena oli järjestää tietojenvaihto parhaista käytännöistä IED:n 23 artiklan täytäntöönpanossa ottaen huomioon IMPELin jo kehittämät tarkastusten suunnittelua ja riskinarviointia koskevat ohjeet sekä IED:n 23 artiklassa kuvatut vaatimukset.

Tags:

Lead country and contact

Saksa

Subscribe to our newsletter