IMPEL Logo

Ohjeet Kiertotalouden toimivaksi tekeminen

Kiertotalouteen siirtymisessä ratkaisevaa ovat tuotanto- ja kierrätyslaitosten innovaatiot, joilla pyritään resurssitehokkuuteen, jätteiden syntymisen ehkäisemiseen ja tuotantojäämien tai jätteistä talteen otettujen materiaalien käyttöön uusioraaka-aineina. Keskeinen edellytys sille, että nämä kiertotalousinnovaatiot saadaan toimimaan, on politiikan, lainsäädännön ja sääntelyn parempi yhdistäminen kentällä. Nämä ohjeet on laadittu tukemaan sääntelyviranomaisia, poliittisia ja lainsäädännöllisiä päättäjiä sekä yrityksiä tällaisten innovaatioiden mahdollistamisessa ja toteuttamisessa sekä vastaamaan joihinkin yhteisesti jaettuihin haasteisiin.

Raportti sisältää MIW&IMPEL-konferenssin pöytäkirjan, jossa “Guidance for regulators on enabling innovations for the circular economy (prevention and recycling of waste)” esiteltiin.

Tags:

Lead country and contact

Italia

Subscribe to our newsletter