IMPEL Logo

Tehosikalaitosten tarkastusohjeet

Tämä opaskirja on IMPEL-hankkeessa “Improving permission and inspection of IPPC pig farming installations” edustettuina olevien maiden yhteistyön tulos. Hankkeen tavoitteena on kehittää käytännön työkaluja IPPC-sikatilojen tarkastajille. Kirjan rakenne perustuu sikatilalla tapahtuvaan toimintaan. Se sopii sikatilan päivittäiseen käytäntöön ja sikatilan säännölliseen tarkastukseen.

Viisi tärkeintä valittua ympäristökysymystä ovat:

  1. Lannan varastointi
  2. Lannan levitys maahan
  3. eläinten pitojärjestelmät
  4. ilmanpuhdistustekniikat, ja
  5. Haitan arviointi.

Euroopan lainsäädäntöä sovelletaan suuriin sikatiloihin. Tärkein on teollisuuspäästödirektiivi (aiemmin IPPC-direktiivi), joka sisältää IPPC-laitoksia koskevaa sääntelyä. IED:ssä sikojen vähimmäismäärä on 2000 tuotantosikaa tai 750 emakkoa. IED sisältää vaatimuksia ympäristötarkastuksista. IED:ssä edellytetään myös, että IPPC-laitoksissa käytetään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT), joka on esitetty Bref-asiakirjassa “Intensive reaving of poultry and pigs”. Useimmille sikatilojen toiminnoille voidaan määritellä paras käytettävissä oleva tekniikka, ja se esitetään näissä ohjeissa. Tämä auttaa tarkastajia löytämään tiensä monimutkaisessa ja yksityiskohtaisessa Bref-asiakirjassa.

Tarkastuksen valmisteluun kuuluu tietojen kerääminen ja käytettävissä olevien piirustusten, karttojen ja teknisten tietojen tutkiminen. Tarkastajat tutustuvat myös asiaan liittyvään lainsäädäntöön ja ohjeisiin (jos niitä on saatavilla). Tarkastuskäynti koostuu kahdesta osasta. Toisessa osassa tarkastellaan laitoksen toimistossa olevia asiakirjoja, katsauksia ja tallenteita, ja toinen osa tapahtuu laitoksen tarkastuksen aikana. Kaikissa tarkastusvaiheissa voidaan käyttää näiden ohjeiden tarkistuslistoja ja tarkastuksen pääkysymyksiä.

Tags:

Lead country and contact

Alankomaat

Subscribe to our newsletter