IMPEL Logo

Luonnonsuojelu teollisuuslaitosten lupamenettelyissä ja tarkastuksissa

Tässä raportissa/työkalussa keskitytään erityisesti seulontakriteerien selventämiseen, merkittävien vaikutusten arviointiin, kumulatiivisten vaikutusten arviointiin ja mahdollisuuksien mukaan mekanismeihin, joilla valvotaan, että lupamääräyksiä noudatetaan, kun on kyse asetuksen (EY) N:o 2100/94 3 artiklan nojalla vahvistetuista lieventämistoimenpiteistä. 6(3). Natura 2000:n käsittelyssä teollisuuslaitosten lupamenettelyissä ja tarkastuksissa hankkeessa havaittiin joitakin hyviä käytäntöjä, jotka on kuvattu raportissa.

Tags:

Lead country and contact

Saksa

Subscribe to our newsletter