IMPEL Logo

Naapuruusvuoropuhelu - työkalupakki

Tämä asiakirja on suunnattu viranomaisille ja yrityksille, jotka haluavat käyttää tai edistää suoraa vuoropuhelua asukkaiden ja teollisuuslaitosten välisten ympäristökonfliktien ratkaisemiseksi. Useat jäsenvaltiot ovat olleet mukana useissa hankkeissa, jotka koskevat naapuruusvuoropuhelujen perustamista ja joissa on kerätty ja arvioitu esimerkkejä siitä, miten yritysten ja niiden naapuruston välisiä ympäristökonflikteja voitaisiin ratkaista vuoropuhelun avulla.

Muut kieli(t)

Tags:

Lead country and contact

Saksa

Subscribe to our newsletter