IMPEL Logo

Riskikriteeritietokanta (IRAM)

Teollisuuspäästödirektiivi tuli voimaan 6. tammikuuta 2011, ja sen 80 artiklan 1 kohdassa luetellut säännökset oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä kahden vuoden kuluessa. IED:ssä asetetaan uusia vaatimuksia teollisuuslaitosten tarkastuksille direktiivin 23 artiklan mukaisesti. Rutiininomaisia ympäristötarkastuksia koskevat velvoitteet ovat uusi haaste EU:n jäsenvaltioille. IMPEL on jo kehittänyt IMPEL easyTools -hankkeessa yhdennetyn riskinarviointimenetelmän (IRAM), joka auttaa jäsenvaltioita täyttämään IED:n 23 artiklan vaatimukset. Yhdennetyn riskinarviointimenetelmän (IRAM) ja siihen liittyvän tietoteknisen välineen kehittäminen teki selväksi, että riskinarviointivälinettä olisi käytettävä IED-tarkastusten lisäksi myös Seveso-direktiivin ja RMCEI:n mukaisissa tarkastuksissa.

Riskikriteeritietokanta

Osana hanketta kehitettiin access-tietokanta, joka sisältää kokoelman ympäristöviranomaisten koko EU:ssa käyttämiä riskikriteerejä.

Tags:

Lead country and contact

Saksa

Subscribe to our newsletter