IMPEL Logo

Tarkastustavoitteiden asettaminen ja suorituskyvyn seuranta -opas

IMPEL työskenteli useiden vuosien ajan tarkastusten suunnittelun parissa hankkeessa Doing the right thing (DTRT). DTRT:ssä otettiin käyttöön ympäristötarkastussykli. Tärkeitä vaiheita tässä syklissä ovat painopisteiden asettaminen sekä tarkastustavoitteiden ja niihin liittyvien suoritusindikaattorien määrittely. Kun viranomaiset aloittivat DTRT:n täytäntöönpanon, kävi ilmeiseksi, että ne tarvitsivat lisätukea erityisesti näiden kahden vaiheen osalta. Siksi IMPEL päätti kehittää joitakin lisävälineitä näillä aloilla.
Tässä raportissa annetuissa ohjeissa keskitytään tarkastustavoitteiden asettamiseen ja suorituskyvyn seurantaan. Toisessa hankkeessa kehitettiin työkalu painopisteiden asettamista varten (EasyTools-hanke). Yhdessä DTRT:n kanssa ne tarjoavat viranomaisille kattavat ohjeet tarkastusten suunnittelua varten.

Tämä ohje on laadittu ensisijaisesti auttamaan tarkastusviranomaisia asettamaan ja seuraamaan tavoitteita säänneltyjen laitosten tarkastamiselle, mutta sitä voidaan käyttää myös laajemmin. Esimerkiksi tarkastusviranomaiset, joilla on myös valtuudet ryhtyä täytäntöönpanotoimiin laittomia jätteiden sijoittamisia vastaan, voivat käyttää näissä ohjeissa esitettyjä menetelmiä asettaakseen ja seuratakseen tavoitteita, joiden avulla voidaan puuttua järjestelmällisesti tällaisiin laitoksiin.

Tags:

Lead country and contact

Alankomaat

Subscribe to our newsletter