IMPEL Logo

Vaiheittainen ohjekirja ympäristötarkastuksen suunnittelua varten

Ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksista annetun suosituksen mukaan kaikki tarkastustoimet olisi suunniteltava etukäteen. Käytännön toimijat ovat ilmaisseet tarpeen saada ohjeita, jotka helpottaisivat RMCEI:n suunnittelua koskevien vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanoa. Tämä opas on laadittu tätä tarkoitusta varten.

Tags:

Subscribe to our newsletter